Orgány ČRDM

Představenstvo České rady dětí a mládeže (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními Valného shromáždění a plní úkoly uložené Valným shromážděním. V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený Valným shromážděním. Předsedu zastupuje první místopředseda, případně místopředseda. Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředseda ČRDM, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně.

Kontrolní komise ČRDM (dále jen „Kontrolní komise“) kontroluje hospodaření ČRDM a dodržování právních předpisů a dále směrnic či jiných vnitřních norem ČRDM.  O zjištěných závadách neprodleně informuje Představenstvo. Členy Kontrolní komise volí Kongres ČRDM. Volební období je tříleté.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové představenstva

Aleš Sedláček

Aleš Sedláček

předseda ČRDM

+420 211 222 861

Jan Cieslar

Jan Cieslar

1. místopředseda ČRDM


Ondřej Šejtka

Ondřej Šejtka

místopředseda ČRDM

+420 211 222 862

Jan Burda

Jan Burda

člen představenstva ČRDM

+420 777 750 131

Michaela Humlová

Michaela Humlová

členka představenstva ČRDM


Jan Husák

Jan Husák

vedoucí Analytické sekce ČRDM

+420 211 222 867

Ondřej Chobot

Ondřej Chobot

člen představenstva ČRDM


Vlastimil Jura

Vlastimil Jura

člen představenstva ČRDM


Vendula Nejedlá

Vendula Nejedlá

člen představenstva ČRDM


Martin Paclík

Martin Paclík

člen představenstva ČRDM

+420 603 183 603

Zuzana Vaněčková

Zuzana Vaněčková

členka představenstva ČRDM

+420 604 581 717

Josef Valter

Josef Valter

předseda Kontrolní komise ČRDM


Radan Kukal

Radan Kukal

člen Kontrolní komise ČRDM


Michal Sojka

Michal Sojka

člen Kontrolní komise ČRDM