Představenstvo

Představenstvo České rady dětí a mládeže (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními Valného shromáždění a plní úkoly uložené Valným shromážděním. V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený Valným shromážděním. Předsedu zastupuje první místopředseda, případně místopředseda. Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředseda ČRDM, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně.

Další podrobnosti naleznete ve Stanovách ČRDM.

Členové představenstva

Aleš Sedláček

Aleš Sedláček

předseda ČRDM

+420 211 222 861

Jan Cieslar

Jan Cieslar

1. místopředseda ČRDM


Tomáš Hurt

Tomáš Hurt

místopředseda ČRDM


Jan Burda

Jan Burda

člen představenstva ČRDM

+420 777 750 131

Jakub Fraj

Jakub Fraj

člen představenstva ČRDM


Vlastimil Jura

Vlastimil Jura

člen představenstva ČRDM


Vendula Nejedlá

Vendula Nejedlá

člen představenstva ČRDM