Archiv projektů

Kecejme do toho

kecejmedotoho

Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem prostor pro vyjadřování jejich názoru, diskuzi i rozšiřování obzorů. A to v záležitostech, které se jich týkají jak v rámci ČR, tak v EU. Ovlivňvat dění a oslovovat zainteresované „stakeholdery“ mohou několika způsoby.

Workshopy a diskuze – spolu se svými vrstevníky a odborníky mohou mladí lidé získat přehled o aktuálních tématech, jako např. nezaměstnanost mladých, školství či podpora mladých rodin. Při diskuzích mohou konfrontovat své názory s vrstevníky či politiky, úředníky a dalšími zajímavými osobnostmi.

Pracovní skupiny – zde mohou mladí lidé utvářet konkrétní stanoviska k tématům, jimiž se zabývají ministerstva či EU.

Strukturovaný dialog mládeže – zapojením do tohoto procesu, ať už formou dotazníků či účastí na workshopech nebo v pracovních skupinách, mohou účastníci vyjádřením svého názoru směrovat dění v Evropské unii.

Vím, proč volím – kampaň, kterou Kecejme do toho pořádá pro zvýšení informovanosti o volbách. Mladí lidé jejím prostřednictvím mohou získat nezávislé informace o volbách samotných (českých i evropských), o jednotlivých kandidátech a stranách, které jim pomohou v rozhodování, koho volit. Součástí kampaně jsou i kulturní akce s informačními stánky a diskuze s kandidáty.

Najděte si nás na webu www.kecejmedotoho.cz, Facebooku www.facebook.com/kecejme nebo Twitteru twitter.com/kecejme_do_toho.

Aktuality z projektu si můžete přečíst na www.adam.cz/kecejme-do-toho.

#CRDM_cz #kecejmedotoho

Napsal: Marek Krajči