Aktuality

36. Valné shromáždění ČRDM přijalo nového člena – RADAMLK

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se konal 7. Kongres a 36. Valné shromáždění ČRDM. Jejich výsledkem bylo mj. přijetí nové členské organizace, a sice Rady dětí a mládeže Libereckého kraje (RADAMLK). Delegáti rovněž schválili strategii na léta 2012–2020, výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za uplynulý rok a její upravený rozpočet na rok letošní, vyslechli informace Představenstva ČRDM a vzali na vědomí i zprávu o činnosti její revizní komise. Zápisy naleznete v sekci Dokumenty.

Doplněno: O tom, jak probíhal Kongres a Valné shromáždění ČRDM, si přečtěte článek na adam.cz.

Napsal: admin