Aktuality

9. česko-německé setkání mládeže přineslo workshopy, diskuze, zábavu – a přátelství

Z 9. česko-německého setkání mládeže v Poličce (foto Eva Kořínková)

„Myslím si, že naše sousedství je velké privilegium, že se už docela dobře známe a že máme mnoho společných zájmů – a pokud ne zájmů, tak alespoň společnou historii. To je velká příležitost pro to, aby nás ten život tady bavil. Mé poselství je: dělejte všechno pro to, aby vás to bavilo,“ pronesl ve své zdravici na závěr 9. česko-německého setkání mládeže vedoucí Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR Tomáš Kafka. Třídenní setkání, konané od 23. do 25. září 2016 v Poličce na Svitavsku, nabídlo jeho účastníkům hodnotný program, především v podobě workshopů na rozmanitá témata, která se u aktivnější části mladé generace obou sousedních států těší nepředstíranému, autentickému zájmu.

Do Poličky na poslední zářijový víkend zamířilo na pět desítek účastníků, přičemž ovšem celkový počet lidí, kteří se do dílčích akcí – již zmíněných workshopů apod. – dohromady zapojili, byl zhruba dvojnásobný. K uspořádání 9. česko-německého setkání mládeže spojily své síly České rada dětí a mládeže (ČRDM) a Německý spolkový kruh mládeže, dvě národní reprezentativní organizace, „zastřešující“ podstatnou část neziskovek činorodě fungujících v dané oblasti.

„Naším úkolem na nejbližší roky, možná na deset, možná dvacet let je: učit se porozumět tomu světu kolem sobe a brát si příklad z kultury, která v něčem je odlišná, ale přesto třeba v něčem dál než kultura té druhé země. Pakliže bych to měl formulovat nějakým dvojslovím, tak my to nazýváme občanským vzděláváním. Dostali jsme se do stavu, kdy česko-německé vztahy jsou normální. Proto tady nejsou prezidenti (ČR a Německa, jako na pilotním setkání před 20 lety), ministři: protože to funguje, protože to je normální.…“ podotkl ve svém proslovu na závěr poličského setkání předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Ale stejně tak, jako upadá zájem té úplně vrcholné politiky, tak upadá zájem mladých lidí o dění kolem nich. Jsou tu ti aktivní, kteří všechno organizují, až se úplně vysilují, ale většina společnosti je samozřejmě pasivní. A občanské vzdělávání není nic jiného, než určité nenásilné probouzení aktivity, pochopení a vnímání světa kolem sebe,“ zobecnil Aleš Sedláček.

A jakým tématům tedy vlastně mladí lidé věnovali své víkendové volno? V Poličce se probíraly například otázky spojené s migrací a situací uprchlíků v České republice a v Německu, hovořilo se tam o společenské angažovanosti proti rasismu a xenofobii, o vývoji česko-německých vztahů za uplynulé desetiletí nebo o tehdejším a dnešním vnímání poválečného vysídlení Němců z naší země. Došlo i na příklady dobré praxe v česko-německé spolupráci v oblasti mládeže, na divadelní tvůrčí dílnu a čas se našel i pro exkurzi do Centra Bohuslava Martinů, pro projekci česko-německého „artového“ filmu Schmitke, ba i pro oddechové taneční křepčení v rytmu udávaném senegalským bubeníkem…

Lektoři vycházeli při přípravě a vedení workshopů z faktu, že jeho účastníci mohou být limitováni svým jazykovým vybavením: o rušení těchto hranic se obětavě staraly zkušené tlumočnice ovládající magii simultánních překladů. Vedoucí tvůrčích dílen, jež se odehrávaly převážně v učebnách místního gymnázia, navíc zařazovaly tam, kde to jen trochu šlo, i různé interaktivní a hravé prvky, stejně jako názorné technické a audiovizuální pomůcky.

Setkání v Poličce tak nabídlo jeho účastníkům nejen šanci zdokonalit se v cizím jazyce a přiučit se něčemu novému z oblasti, o niž se zajímají. Přineslo jim rovněž nové zkušenosti rozšířené o pohled „odjinud“, zábavu, užitečné kontakty a – což je pro pěstování dobrých vztahů mezi mladými lidmi obou sousedních států nepochybně důležité – také adresné, osobní přátelství.

Letos si připomínáme 20 let od historicky prvního česko-německého setkání mládeže, které v roce 1996 hostilo město Polička v Pardubickém kraji. Do Poličky se tenkrát sjelo přes 150 účastníků a mnoho známých osobností, včetně tehdejších prezidentů obou zemí, Václava Havla a Romana Herzoga. Toto setkání nastartovalo proces vzájemného sbližování, díky kterému jsou v současnosti česko-německé vztahy na tak dobré úrovni.


9. česko-německé setkání mládeže Polička 2016 pořádala Česká rada dětí a mládeže společně s Německým spolkovým kruhem mládeže. Pomocnou ruku podaly organizátorům město Polička s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Akci dále finančně podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Mediálním partnerem setkání byl ADAM.cz.

Napsal: Jiří Majer, foto Eva Kořínková

Fotogalerie k článku