Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru v pátém čísle časopisu Archa ročníku 2015

Archa 5/2013 titulka

Časopis ČRDM Archa má jako ústřední téma pátého čísla letošního ročníku „Nemusí pršet, jen když kape“. Skýtá příležitost pochlubit se nějakým – byť dílčím – úspěchem v různých oblastech spolkové činnosti. Jako jeden příklad za všechny lze uvést oblast sociální (začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do programové náplně některého z Vašich oddílů, družin, klubů…). Možná právě ten Váš spolek, sdružení, organizace může k obsahové náplni této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…? Pokud ano, zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 2. října. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký (v případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven). Je dobré připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto uveden).

Napsal: Marek Krajči