Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru v prvním čísle časopisu Archa v roce 2016

Archa-2015-5-1

Archa má jako ústřední téma prvního čísla nového ročníku „Motivujeme. I svým příkladem“. Možná právě Váš spolek, Vaše organizace může k obsahu příští Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…?

Motivovat lze samozřejmě různě – v soutěžích a jiných kláních bývá pobídkou snaha překonat druhé i sebe, v charitativních akcích dobrý pocit z nezištné pomoci, ekologové zase možná vědí něco o vděčnosti přírody za projevenou péči… Jak vidno, téma je značně široké – a je jen na Vás, jak ho uchopíte…

Máte-li zájem sdělit čtenářům Archy své zkušenosti (nebo prostě svůj úhel pohledu na věc), zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 15. ledna. Rozsah textu není pevně dán, může být i docela krátký… V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Je třeba připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Podepisujte prosím texty jménem a příjmením autora. Také fotky označte jménem a příjmením toho, kdo je pořídil – pokud to samozřejmě víte…

Napsal: Marek Krajči