Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru ve třetím čísle časopisu Archa ročníku 2015

Archa 4/2012 titulka

Časopis ČRDM Archa má jako ústřední téma třetího čísla letošního ročníku „Jaro v dětských spolcích“. Možná právě ten Váš spolek, sdružení, organizace může k obsahové náplni této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…? Pokud ano – a máte-li navíc zájem se o zážitky ze svých jarních akcí podělit se čtenáři Archy – zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 15. května. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Je samozřejmě vhodné připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto uveden).

Napsal: Marek Krajči