Aktuality

Chovají se děti nyní jinak než v době před COVIDem?

Tábor Junáka, Zbraslav 2014 (Foto M. K. Rocmanová)

Vnímáte nějaké obecné trendy ve vývoji chování dětí nyní v době s COVIDem v porovnání s dobou před COVIDem?

Vážení pořadatelé letních táborů,

obracíme se na vás s prosbou o vyplnění kratičkého dotazníku, které vám nezabere více jak pět minut.

Snažíme se v terénu zachytit možné změny v chování dětí způsobené pandemií COVID-19 a jejími dopady. Účelem dotazníků není vytvářet přesné statistiky, ale získat cenný pohled a zkušenosti od táborových vedoucích, kteří dětem rozumí a mají možnost s nimi být v intenzivním kontaktu. Vaše podněty by mohly ovlivnit například obsah vzdělávacích kurzů a dalších aktivit nejen v organizacích, které s dětmi a mladými lidmi pracují, ale i podporu ze strany státu tak, aby byla více cílená na potřeby dětí. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní.

Dotazník k vyplnění…

Děkujeme za spolupráci! O výsledcích budeme informovat během podzimu na našich komunikačních kanálech.

Vaše Česká rada dětí a mládeže

Napsal: Marek Krajči