Aktuality

Co se připravuje na ČRDM?

Předně se chystá vydání novelizované publikace Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží. Druhé vydání vyjde na přelomu září a října. Náklad 3 500 výtisků.

Rozbíhá se také příprava na výběrové řízení, z něhož by měl vzejít pojistný ústav, s nímž bude – tak jako s Generali Pojišťovnou a.s. v předchozích letech – uzavřena smlouva o úrazovém pojištění.

Konečně poslední aktualita je, že ve čtvrtek 14. října bude řádné podzimní valné shromáždění ČRDM. Na jeho programu budou – kromě standardních bodů – zejména ty, které míří do budoucna:

  • doplnění členů představenstva
  • plán činnosti na rok 2005
  • projekty na rok 2005

Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží – obálka (klikněte pro větší obrázek)1) Novelizovaná publikace Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží. Předchozí – první – vydání z roku 2002 je už beznadějně rozebráno. Všeobecně je tato publikace považována za to nejlepší, co v této tématické oblasti vyšlo.
Druhé vydání vyjde na přelomu září a října. Náklad 3 500 výtisků.


2) Začala příprava na výběrové řízení, z něhož by měl vzejít pojistný ústav, s nímž bude – tak jako s Generali Pojišťovnou a.s. v předchozích letech – uzavřena smlouva o úrazovém pojištění. Vzhledem k rozhodnutí příslušného náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Karla Hrdého budou podmínky úrazového pojištění na rok 2005 z hlediska sdružení prakticky stejné, jako letos:

  • úrazové pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pojištěného sdružení (tedy i „neorganizované“ účastníky akce, jejich doprovod atd.)
  • sdružením, jenž jsou členy ČRDM, bude rozhodující částka vložného – ve výši odpovídající počtu členů sdružení do 26 let – hrazena dotačně; částku odpovídající členům nad 26 let uhradí sdružení ze svého (a to obdobně, jako letos, kdy ČRDM nejprve zálohově zaplatila souhrnnou částu pojistnému ústavu za všechna pojištěná sdružení a následně sdružení doplácejí přišlušnou částku ČRDM)
  • k pojistce se mohou připojit i sdružení, která nejsou členy ČRDM, ale pak si musejí uhradit celou částku vložného ze svých prostředků (obdobně, jako členská sdružení ČRDM hradí částku odpovídají členům nad 26 let)

Konečně poslední aktualita je, že ve čtvrtek 14. října bude řádné podzimní valné shromáždění ČRDM. Na jeho programu budou – kromě standardních bodů – zejména ty, které míří do budoucna:

  • doplnění členů představenstva
  • plán činnosti na rok 2005
  • projekty na rok 2005
Napsal: admin