Aktuality

ČRDM pokračuje v humanitární pomoci kosovské mládeži

CRDM-kosovo-2010-humanitarni-dar_565493

U příležitosti Bambiriády 2010 se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) rozhodla společně s partnery zorganizovat humanitární sbírku pro kosovské děti a mladé lidi, a navázat tak na obdobnou událost z loňska. Díky vstřícnosti Armády České republiky, jež zajistila dopravu, jsme opět mohli osobně předat dar jeho příjemcům, tentokrát gymnáziu v kosovském městě Podujevo.

Při příchodu do gymnázia nás čekalo srdečné přivítání.Letos se podařilo předání zorganizovat ještě před konáním samotné Bambiriády, takže v úterý 4. května 2010 dosedlo na prištinské letiště vojenské dopravní letadlo nesoucí kromě asi 25 českých vojáků i naši čtyřčlennou delegaci (tři pracovníci ČRDM a zástupkyně dárcovské firmy Office-centrum) a 350 kilogramů vážící humanitární dar. Do Kosova jsme vezli 20 počítačů, velké množství školních a sportovních pomůcek, knížek a učebnic angličtiny v celkové hodnotě více než 160 000 korun. Největším dílem přispěla firma Office-centrum, jež věnovala počítače. Bez účasti této firmy by totiž humanitární pomoc byla mnohem skromnější. Dále se do sbírky zapojila Česká rada dětí a mládeže, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Středočeská krajská organizace Pionýra, Salesiánské hnutí mládeže, Zastoupení Evropské komise v ČR, Pojišťovna České spořitelny a rovněž individuální dárci.

Z letiště se náš autobus vydal v koloně za doprovodu vojenské policie na základnu 16. kontingentu AČR v silách KFOR v obci Šajkovac, kde nás po příjezdu a nezbytné instruktáži o minovém nebezpečí krátce provedli.

Česká delegace (vlevo) diskutuje s vedením školy a studenty.Druhý den ráno jsme se sešli na „bojové“ poradě s velitelem kontingentu, abychom doladili detaily našeho hlavního programu, jímž bylo předání humanitárního daru gymnáziu Alexandera Xhuvaniho v Podujevu. Tato škola patří k nejlepším v regionu a navštěvují ji téměř dva tisíce dětí, i když její kapacita je několikanásobně menší. Ve škole se na příchod české delegace náležitě připravili, už před vchodem nás očekával potlesk a nadšené pokřikování studentů.

Oficiální předání daru proběhlo ve školní knihovně, kde nás uvítal ředitel gymnázia Naim Falihu, jeho zástupkyně paní Fati a asi třicet vybraných nejlepších studentů školy. Ve svém projevu pan ředitel srdečně poděkoval za dar, který vnímá jako naši investici do budoucnosti dětí i Kosova. V následném proslovu za předávající stranu projektová manažerka Bambiriády Blanka Lišková vyzdvihla dlouhodobou spolupráci Armády ČR a České rady dětí a mládeže na tomto projektu i při humanitární pomoci a poděkovala příslušníkům 16. kontingentu za práci na uskutečnění této pomoci.

Humanitární dar je předán.Poté následovala diskuse české delegace se studenty, do níž se kromě zástupců ČRDM a firmy Office-centrum zapojili též přítomní zástupci Armády ČR a českého velvyslanectví v Kosovu. Děti se mimo jiné ptaly na náš názor na Kosovo, ale též i na možnosti studia v České republice. Nás na oplátku zajímalo, jak tráví svůj volný čas. Dozvěděli jsme se, že systém práce s mládeží ve sdruženích, jak ho známe u nás, v Kosovu nefunguje: takových organizací je tam velmi málo a děti svůj volný čas většinou tráví doma.

Dar firmy Office-centrum – 20 počítačů – nepochybně podstatně vylepší situaci ve výuce práce na PC.Následně nás vedení školy provedlo po budově. Nejprve jsme navštívili počítačovou učebnu. V ní se momentálně nacházelo pouze dvanáct funkčních, ale zastaralých počítačů, přičemž běžně sloužil jeden počítač i třem studentům. Nové počítače z humanitárního daru byli proto velmi vděčně přijaty, jelikož výrazně zlepší možnosti školy ve vzdělávání v tomto důležitém oboru. Podívali jsme se ještě do dalších tříd, i k maturantům. Navzdory skromným podmínkám bylo vidět, že děti škola baví a zajímají se o studium, mnoho z nich by rádo pokračovalo na univerzitě v Prištině. Z gymnázia jsme odcházeli pozitivně naladěni a s přesvědčením, že humanitární pomoc dorazila na správné místo, kde ji náležitě využijí.

Méně pozitivní pocity jsme zažívali při odpolední návštěvě základní školy v obci Šajkovac. Tam totiž vloni směrovala humanitární sbírka pořádaná ČRDM, a i když našla své využití, trochu nás mrzelo, že ve škole nebyl patrný nějaký viditelný pokrok a je stále v docela zanedbaném stavu. Nicméně žáci i vedení byli potěšeni a vděčni za pár krabic se sešity a psacími potřebami, které jim také letos věnovala firma Office-centrum.

Navzdory skromným podmínkám bylo vidět, že děti mají zajem o studium a škola je baví.Po zbytek našeho pobytu v Kosovu se nám věnovali příslušníci styčného monitorovacího týmu 16. kontingentu AČR, se kterými jsme se zajeli podívat k blízkému Batlavskému jezeru i k srbsko-kosovským hranicím. Z Kosova jsme odlétali ve čtvrtek 6. května v poledne.

Závěrem bychom rádi poděkovali Armádě České republiky a příslušníkům jejího 16. kontingentu v silách KFOR za dopravu, za to, že nám umožnili osobně předat humanitární dar, i za příjemný lidský přístup během našeho pobytu v Kosovu. Naše poděkování si samozřejmě zaslouží hlavně všichni partneři, kteří ke sbírce přispěli a ukázali tak, že stále existují lidé ochotní pomoci jiným.

Marek Krajči
zahraniční sekretář České rady dětí a mládeže

Napsal: admin