Aktuality

Fórum NNO – Prohlášení RANO

RANO ČR

Rada neziskových organizací v České republice

Hlavním iniciátorem a svolavatelem celostátní všeoborové konference, v polistopadové době šesté, pořádané v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Sněmovní ulici v Praze je uskupení s názvem RANO ČR. Tento „orgán“ bez právní subjektivity vznikl jako volná platforma pro spolupráci napříč obory a regiony rozhodnutím V. celostátní konference NNO v roce 1997, aby hájil a prosazoval jejich společné zájmy. V pražském hotelu Krystal, kde poslední konference probíhala, byla tak ukončena činnost tehdejší SKK, neboli Stálé komise konference nadací a jiných nevládních neziskových organizací fungující od počátku devadesátých let, a to s očekáváním, že RANO bude důstojným reprezentantem neziskového sektoru a během krátké doby nalezne takovou formu, kde svoji pozici uplatní všechny obory i regiony.

Počáteční fáze fungování RANO vypadala nadějně, v krátké době bylo regionálními a oborovými konferencemi zvoleno kolem dvaceti lidí a bylo jasně deklarováno, že RANO je uskupení demokratické a otevřené. Nicméně většina z nich nebyla schopna z různých důvodů dlouhodobější spolupráce a RANO svým způsobem skomíralo, ale i se zároveň pokoušelo úsilím několika málo jedinců splnit zadání, které dostalo při svém ustanovení. Tím bylo připravit a uspořádat celostátní konferenci, která by měla dát jasnější odpověď na otázku strukturování a síťování neziskového sektoru.

Po téměř dvouletém odkládání a půlroční přípravě pak proběhla v listopadu 2001 pracovní konference v Divadle PONEC, a to opět díky několika lidem a organizacím, které se do jejího uspořádání pustili. Tato konference měla dát odpovědi na dvě základní otázky: 1. jak spolupracovat se státní správou na všeoborové úrovni a 2. jak společně dál v neziskové sféře. Na základě přijatých závěrů byla zaprvé pozměněna a dobudována Rada vlády pro nestátní neziskový sektor a byl jí dán nový impuls pro činnost. Dále bylo doporučeno připravit vznik celostátní všeoborové Asociace NNO na základě připomínek a návrhů tam přednesených.

Úkolem RANO bylo tyto aktivity sledovat a pokusit se v co nekratší možné době připravit a svolat velkou všeoborovou celostátní konferenci. Ta se po všemožných odkladech nyní povedla uspořádat a RANO ČR tak může, či alespoň někteří jeho členové, snad s klidným svědomím a čistým štítem ukončit svoji činnost.


Karel Liška, 1. jednatel RANO Ladislav Krajdl, jednatel RANO ČR
Eva Svobodná, jednatel RANO

Napsal: admin