Aktuality

Počet členů ČRDM vzrostl na 90

20vs_foto1_933264

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se rozrostla; namísto dosavadních 85 má nyní rovných 90 členů – dětských a mládežnických spolků a organizací, které dohromady sdružují přes 200.000 individuálních členů. Takový byl jeden z výsledků 20. valného shromáždění ČRDM, konaného 14. října 2004. Z vůle většiny přítomných se k dětské a mládežnické radě připojily Klub přátel umění v České republice, AFS Mezikulturní programy, o.s., Duhoví kamarádi, Koala a – s jistým váháním (ze 64 se 34 zdrželo hlasování) – i Jihomoravská krajská rada dětí a mládeže, čítající 16 samostatných organizací respektive 16.000 individuálních členů.

Kromě přijetí nováčků odhlasovalo plénum také doplnění představenstva ČRDM o Mgr.Šimona Pokorného z Dorostové unie – sdružení křesťanských dorostů; předpokládá se, že v představenstvu Rady posílí tým vnitřních vztahů. Na programu jednání byly též priority ČRDM pro příští rok, zpráva o stavu hospodaření, formální změny Jednacího řádu a Směrnice pro platbu členských příspěvků a (přijatý) návrh na zvýšení členských příspěvků o 50 haléřů na 3,50 Kč za osobu do 26 let. Zhruba tříhodinové jednání ve školní jídelně Gymnázia prof. J. Patočky ovšem přispělo mimo jiné i k vyjasnění a utřídění názorů, stanovisek a postojů jednotlivých členských sdružení k některým důležitým tématům – například k daňovým asignacím. Představitelka sdružení Malý princ rovněž předestřela plénu krizovou finanční situaci „svého“ spolku a požádala účastníky valného shromáždění o solidaritu a pomoc.

Fotografie z 20. VS ČRDM (kliknutím na obrázek se v novém okně zobrazí ve větší velikosti)Závěrečné usnesení konstatuje, že prioritami ČRDM pro rok 2005 jsou vedle pojištění a správy internetové sítě v administrativní budově na Senovážném náměstí také Kancelář Rady, zahraniční aktivity ČRDM a již tradiční Bambiriáda. Priority zahrnují i pravidelná setkání s důležitými veřejně činnými osobnostmi (společně s Národním parlamentem dětí a mládeže), publikaci „Město dětem“, semináře a média: tištěný zpravodaj ČRDM Archa a internetový portál Adam. V diskusi také zaznělo, že Rada hodlá postoupit případnému zájemci další provozování internetového projektu Sídliště, přednostně zaměřeného na protidrogovou prevenci.

Fotografie z 20. VS ČRDM (kliknutím na obrázek se v novém okně zobrazí ve větší velikosti)Živá debata se rozproudila kolem postoje ČRDM k daňovým asignacím – jakkoli nyní „neleží na (politickém) stole“. Téma nastolili zástupci Pionýra, kteří rozvedli svoji skepsi vůči důsledkům případných změn ve způsobu financování na další chod a činnost sdružení pracujících s dětmi. „Jedno z nebezpečí je to, jakou kdo kampaň rozpoutá ohledně získání potencionálních poukazovatelů daňové asignace,“ poznamenal mimo jiné první místopředseda ČRDM Lee Louda. Vyřčené obavy se pokoušeli rozptýlit zejména činovníci Junáka – a výsledkem bylo velmi těsné potvrzení předchozího stanoviska ČRDM, vyjádřeného představenstvem letos v červnu. Dalo by se charakterizovat jako opatrný podmíněný souhlas – ČRDM nadále pokládá daňové asignace za další možný zdroj financování činností dětských a mládežnických sdružení, ovšem jen jako doplňkový, vedle stěžejních státních dotací. Podle ředitele Kanceláře ČRDM Jiřího Zajíce je zmíněné stanovisko rozumné a odpovídá stávající situaci. „Já osobně bych podporoval asignace, protože si myslím, že nám neublíží – na bázi oddílu mohou pomoci – a společensky je to výchovné plus,“ shrnul svůj názor Jiří Zajíc. Předseda ČRDM Pavel Trantina vnímá i přes potvrzení předchozího stanoviska představenstva, že názor ČRDM není v tomto ohledu jednoznačný. „Předpokládám, že o daňových asignacích bude tak jako tak probíhat diskuse a že se k tomu na některých fórech při vytváření názorů ČRDM vrátíme,“ uzavřel kontroverzní téma 20. valného shromáždění ČRDM Pavel Trantina.

Usnesení z 20. valného shromáždění ČRDM naleznete zde.

Jiří Majer

Napsal: admin