Aktuality

Předseda vlády přijal zástupce České rady dětí a mládeže

Předseda vlády Jiří Paroubek přijal, jako druhý český premiér po Vladimíru Špidlovi (2004), v úterý 3.1.2006 v dopoledních hodinách představitele České rady dětí a mládeže (ČRDM). Ti během čtyřicetiminutového jednání premiérovi představili činnost ČRDM a tisíců dobrovolníků v mimoškolní výchově dětí a mládeže v občanských sdruženích a zároveň poukázali na několik problémů, týkajících se společenské podpory dobrovolné výchovné práce a právních a finančních podmínek pro ni (především oproti počátku devadesátých let dnes jen poloviční dotace pro činnost a pokles jejich reálné hodnoty, málo prostředků na opravy mnohdy zdevastovaných objektů předaných sdružením od Fondu dětí a mládeže, nevýhodný zákon o dobrovolné službě, jenž sdružení nemohou využívat pro své dobrovolné vedoucí v členském poměru apod.).

Zástupci ČRDM představili premiérovi „Ekonomickou analýzu činnosti sdružení dětí a mládeže a jejich finanční podpory v letech 1993 – 2005“ a na jejím základě se společně věnovali diskusi o tomto tématu. „Za pozitivní pokládám, že pan premiér chápe nutnost finanční podpory sdružení ze strany státu a hledal s námi cesty pro její zlepšení. Kromě možného navýšení dotací v dalších letech by mohlo jít i o zpřístupnění využívání strukturálních fondů EU pro neziskové organizace – tady se například vyjádřil vstřícně k přípravě operačního programu Vzdělávání v gesci MŠMT, na jehož přípravě bude ČRDM v průběhu roku 2006 spolupracovat“, zhodnotil tuto část jednání předseda ČRDM Pavel Trantina. „Shodli jsme se také, že v případě celostátních sdružení dětí a mládeže by nebylo vhodné decentralizovat prostředky na jednotlivé kraje, ale zachovat současný systém jejich rozdělování prostřednictvím MŠMT, aby nedošlo ke ztrátě podpory celostátních projektů nebo nerovnoměrnému rozdělení, rozmělnění či ztrátě na krajské úrovni“ řekl předseda ČRDM. Podle slov premiéra by „celostátním sdružením v případě decentralizace chyběl na krajské úrovni partner.“ Jiří Paroubek rovněž nabídl zástupcům ČRDM zprostředkování konzultací s dalšími politiky zodpovědnými za oblast mládeže.

Jiří Paroubek také obdržel pozvání k účasti na tradičním Setkání v Senátu, na němž se 17. ledna sejdou zástupci sdružení dětí a mládeže u kulatého stolu s experty politických stran v diskusi nad problematikou mimoškolní výchovy dětí a mladých lidí, kde bude premiér vzhledem ke své zahraniční cestě zastoupen.

Fotografie v plném rozlišení si můžete stáhnout kliknutím na náhledy (autor: ČRDM).

Premiér přijal zástupce ČRDM – foto 1 (791 kB) Premiér přijal zástupce ČRDM – foto 2 (724 kB) Premiér přijal zástupce ČRDM – foto 3 (716 kB)

Napsal: admin