Dokumenty

Jednací řád Představenstva České rady dětí a mládeže

Jednací řád Představenstva ČRDM upravuje přípravu a průběh zasedáni Představenstva ČRDM, způsob usnášení se, postup rozhodování a způsob kontroly plnění usnesení a zajištění úkolů. Aktuálně platná verze Jednacího řádu Představenstva ČRDM byla schválena dne Valným shromážděním ČRDM dne 19. 11. 2020.

Související dokument: Stanovy ČRDM

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení