Odpovědnost za škodu

Změny v odpovědnostním pojištění 2007 – aktualita

ČRDM vyjednala a podepsala dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu k stávající smlouvě s Generali Pojišťovnou a.s. Uvedené podmínky budou platit do konce kalendářního roku 2007.

Co se mění?

Zásadní změnou je paušální pojištění některých vybraných skupin dobrovolných pracovníků (podobně tomu je u úrazové pojistky). Tyto skupiny se nebudou muset přihlašovat čtvrtletně a budou mít pojistnou ochranu po celý rok. Pojistné pro ně bude hrazeno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kdo je pojištěný?

Podle smlouvy jsou pojištěny tři skupiny dobrovolných pracovníků:

  1. vedoucí dětských kolektivů (ten jeden hlavní, který má určenu zodpovědnost za kolektiv),
  2. hlavní vedoucí dětských táborů,
  3. vedoucí organizačních jednotek (statutární zástupci).

Dodatek smlouvy nabyde účinnosti dne 1. 1. 2007 a tudíž jsou tyto skupiny dobrovolných pracovníků pojištěny se zpětnou platností (pokud jejich organizace zaslala na adresu Kanceláře ČRDM „Prohlášení o prodloužení členství pro rok 2007“). Pro takto pojištěného dobrovolníka je sjednáno pojistné plnění při škodní události do výše až 2 mil. Kč, se spoluúčastí 10 tis. Kč.

Kdo se dále může pojistit?

Pokud jsou ve Vašem sdružení další dobrovolníci, kteří nepatří do třech zmíněných skupin, je zde možnost přihlásit je extra, s platností pojištění od 1. 4. do 31. 12. 2007. Cena za pojištění jednoho dobrovolníka je nižší než dříve – 50 Kč. Při škodní události požaduje pojišťovna spoluúčast 10.000 Kč a poskytuje pojistné plnění škody do výše 2 mil. Kč.

K doplňkovému přihlášení nad rámec paušálního pojištění použijte formulář (rekapitulace za organizaci a seznam pojistěných) (XLS, 28 kB). Originály formulářů musí být do Kanceláře ČRDM doručeny nejpozději 10. 4. 2007. Po tomto termínu nemůžeme přihlášku akceptovat.

Zároveň je možné ke stejnému termínu přihlásit k pojištění odpovědnosti zaměstnance sdružení, taktéž s datem doručení přihlášek (PDF, 247 kB) nejpozději 10. 4. 2007. Pojistné podmínky a formuláře se oproti loňskému roku zásadně nemění.

V roce 2007 budou ještě další dva termíny k možnému doplňkovému přihlášení: 10. 7. a 11. 10. K termínům bude rozeslána výzva s příslušnými formuláři prostřednictvím mailingu pro členská sdružení.

Tato krátká informace slouží jako vstupní informace k novému dodatku rámcové smlouvy o odpovědnostním pojištění. Podepsaná smlouva v plném znění je uveřejněna na www.crdm.cz v sekci pojištění. V případě dotazů kontaktujte Kancelář ČRDM.

Napsal: admin