Odpovědnost za škodu

Informace o pojištění na rok 2021

Děti na táboře (foto archiv)

V následujícím roce platí nadále smlouvy s Generali Česká Pojišťovna, a.s. uzavřené na období 2018–2021.

Ceny za pojištění:

  • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 1 900 Kč
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 1 450 Kč
  • Odpovědnostní pojistka pro osobu vykonávající činnost pro organizaci – 48 Kč
  • Připojištění dětské skupiny – 1000 Kč

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se přihlašuje opět přes registrační systém ČRDM (kromě připojištění dětské skupiny), systém bude pro sjednání pojištění připravený od 1. 12. 2020. Po přihlášení do systému naleznete v menu položku „Pojištění“, zde bude možné sjednat všechny typy pojištění a to:

  • Úrazové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti organizace
  • Pojištění odpovědnosti osob
  • Pojištění zaměstnanců

Důležité!

Připojištění dětské skupiny nelze sjednat přes registr ČRDM. Je třeba ho vyžádat emailem na sekretariat@crdm.cz.

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu
s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků.

Úrazové pojištění

Členové ČRDM – Úrazové pojištění je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2021. Úrazové pojištění je pro členy ČRDM poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Členové krajských rad – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Nečlenské organizace – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

Pojištění odpovědnosti organizace

Členové ČRDM – Pojištění odpovědnosti organizace je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2021. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy ČRDM poskytováno zdarma. Zdarma je rovněž poskytováno pojištění dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů v prodloužení členství (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Členové krajských rad – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok a to i počty členů pracovníků s mládeží. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění osob pracujících s mládeží (dle počtu vyplněných v detailu organizace). (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění.)

Nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti dobrovolníků. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace (platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění dětské skupiny

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pro pojištění dětské skupiny je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. Pojistné odpovědnosti zahrnující pojištění dětské skupiny je navýšeno o 1.000 Kč.

Tzn.: Pro organizaci, která má méně než 1000 členů a chce využít pojištění na dětskou skupinu, vychází pojistné na 2.450 Kč. Pro organizaci, která má více než 1000 členů a chce využít pojištění na dětskou skupinu, vychází pojistné na 2.900 Kč.

Toto navýšení (tedy 1.000 Kč navíc) si organizace hradí samy na základě faktury, kterou obdrží od ČRDM.

Pokud už organizace má sjednané pojištění a chce si ho navýšit o dětskou skupinu, stačí doplatit 1.000 Kč.

V případě, že dětskou skupinu provozuje pobočný spolek, může si sjednat pojištění zvlášť, jako pobočný spolek na své IČ, ale v takovém případě si musí uhradit celou částku pojistného sám. Tzn. 2.450 Kč nebo 2.900 Kč (podle počtu členů). Výhodou pak je, že má tento pobočný spolek limity pojistného plnění jen na sebe.

Žádosti o pojištění dětské skupiny je možné posílat na email sekretariat@crdm.cz.

Další informace

Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/

V případě dotazů k přihlašování k pojištění, prosím, kontaktujte kancelář ČRDM na adrese sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860

Napsal: Marek Krajči