Úrazové pojištění

Úrazové pojištění v roce 2005

Od počátku letošního roku platí nová smlouva o úrazovém pojištění, kterou opět pro sdružení dětí a mládeže zajišťuje Generali Pojišťovna a.s. a administruje Česká rada dětí a mládeže. Smlouva platí tentokrát na dva roky a došlo v ní k některým změnám – nejvýraznější u pojistného plnění, jež je nyní výhodnější pro mladší členy.

Přečíst si ji můžete na internetových stránkách www.crdm.cz v sekci Pojištění, kde naleznete i rámcovou metodiku, jak postupovat v případě uplatňování pojistky. Číslo smlouvy je stále totéž: 0202326385.

Od roku 2005 existuje také nový formulář, jenž byl upraven v souladu s novým zákonem o pojišťovnictví, ale prakticky se neliší od předchozího formuláře Generali Pojišťovny a.s., který odpovídá našim požadavkům a je k dostání na každé pobočce Generali Pojišťovny a.s. Nicméně až do vyčerpání zásob můžeme používat formuláře loňské.

Napsal: admin