Valné shromáždění

Usnesení 11. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 14. června 2001 v Praze

01_11VS1_507497

Valné shromáždění:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Rostislav Zabloudil (Zálesák);
  • Jiří Tomčala (Pionýr);
  • Petr Teringl (A-TOM).
   (počet hlasů 25 – 0 – 3)
 2. schvaluje program.
  (počet hlasů 28 – 0 – 0)
 3. přijímá na základě doporučení představenstva za členy ČRDM tato sdružení:
  • Liga lesní moudrosti (1109 členů, hlas přímo) (28 – 0 – 0) (řádný člen)
  • Květ (1265 členů, hlas přímo) (29 – 0 – 0) (řádný člen)
  • INEX-sdružení dobrovolných aktivit (1147 členů, hlas přímo) (30 – 0 – 0) (řádný člen)
  • Křesťanské sdružení Benjamin (21 členů, člen Komory) (30 – 0 – 0) (mimořádný člen)
  • občanské sdružení „Malý princ” (13 členů, člen Komory) (30 – 0 – 0) (mimořádný člen)
  • občanské sdružení „Letní dům” (15 členů, člen Komory) (30 – 0 –0) (mimořádný člen)
  • občanské sdružení „Lípa 2” (11 členů, člen Komory) (30 – 0 – 0) (mimořádný člen)
 4. bere na vědomí:
  • Hospodářskou zprávu za rok 2000;
  • Informace o krajských institucích dětí a mládeže;
  • Informace o pojištění (viz sekce Pojištění);
  • Informace o evidenci členů;
  • Informace o FDM;
  • Informace o Výroční zprávě.
 5. schvaluje
  • Hospodářskou zprávu za rok 2000 (27 – 0 – 2);
  • Výroční zprávu s doplněním zprávy o hospodaření (29 – 0 – 0).
 6. bere na vědomí předložené rozpracované materiály ke klíčovým oblasti strategie ČRDM v oblastech stát, zahraničí, veřejnost, servis.
 7. ukládá aktivně se zapojit do ustavování pracovních skupin s tím, že bude vhodné kontaktovat garanty do 31. 7. t.r.
  Zodpovídá: delegáti VS
  Termín: 31. 7. 2001
 8. bere na vědomí:
  • Informace o proběhlých akcích Bambiriády 2001;
  • Doplněk materiálu Návrh rozpočtu ČRDM – souhrn údajů.

Usnesení 11. valného shromáždění ČRDM bylo schváleno počtem hlasů 29 – 0 – 0.
Jednání bylo ukončeno v 18:40 hod.

Foto z 11. VS ČRDM Foto z 11. VS ČRDM

Napsal: admin