Aktuality

Mladí lidé, hodnoty a vaše organizace

Foto: Foto Havlínovi

V návaznosti na informace z Valného shromáždění: zapojte se do připravovaného výzkumu a ukažte, v čem jste sví, jiní a třeba i lepší!

Analytické centrum České rady dětí a mládeže společně s Radou mládeže Slovenska a Masarykovou univerzitou připravuje nový výzkumně-analytický projekt na léta 2019–2021, který se bude věnovat otázkám hodnot mladých lidí v Česku a na Slovensku a přínosu práce s mládeží k pozitivnímu utváření hodnot u dětí a mladých lidí.

Výstupy projektu budou:

 • analýza přínosů práce s mládeží v oblasti působení na hodnoty mladých (organizace dětí a mládeže a organizace s dětmi a mladými pracující);
 • mapa hodnotového ukotvení organizací pracujících s dětmi a mládeží v ČR a na Slovensku;
 • hodnotový profil české a slovenské mladé generace (a porovnání vývoje v čase);
 • hodnotový profil mladých lidí v zapojených organizacích a porovnání s obecnou populací, aneb v čem a jak jsou mladí lidí z Vaší organizace jinak hodnotově ukotvení a orientovaní;
 • sada politických doporučení k podpoře pozitivní práce s mládeží v neziskovém sektoru.

Co Vám nabízíme?

 • Kvalitní analytické a datové zpracování dopadů Vaší činnosti a vlivu na utváření hodnot Vašich mladých členů a účastníků aktivit v porovnání s obecnou populací mladých (můžete použít pro svoji další propagaci, zkvalitnění své činnosti, vzdělávacího systému apod.).
 • Pozitivní propagace práce s mládeží a celého sektoru na veřejnost a vůči donorům.
 • Možnost získat a zpracovat další reprezentativní informace o Vaší členské základně (můžeme připojit i Vaše otázky, které byste chtěli od svých členů získat v reprezentativní kvalitě, když už je budeme oslovovat).

Co se od Vás očekává v případě zapojení?

 • Součinnost s oslovením Vaší členské základny k vyplnění elektronického výzkumného dotazníku (předpokládáme, že společně vybereme reprezentativní vzorek Vašich členů/účastníků aktivit a Vy je následně oslovíte a budete motivovat k vyplnění – osobní údaje a kontakty tak nepotřebujeme, Vaše lidi budete oslovovat Vy, pokud se nedohodneme jinak. Pokud máte vlastní systém oslovování svých členů, můžeme jej použít a my jen dodáme společné otázky a pomůžeme se zpracováním a analýzou získaných anonymních dat).
 • Určení kontaktní osoby ve Vaší organizaci a první konzultační schůzka, nejpozději do 15. ledna 2019.
 • Potvrzení o partnerství k připravované grantové žádosti.

Co Vás to bude stát?

 • Jen trochu času na součinnost a oslovení Vašich členů/účastníků. Náklady výzkumu budou hrazeny z prostředků programu Erasmus+.

Pro více informací a vyjádření zájmu spolupráce kontaktuje Jana Husáka z ČRDM na jan.husak@crdm.cz

Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Jan Husák a tým České rady dětí a mládeže
Foto: Foto Havlínovi

Napsal: Jan Husák