Tiskové zprávy

Budeme mít v Ministerstvo „vzdělávání“ místo „školství“? Kateřině Valachové se název líbí…

Debata s ministryní Kateřinou Valachovou (foto Jiří Majer)

(PRAHA 2. 11. 2016)Ve večerních hodinách 1. listopadu 2016 se v klubovně Ligy lesní moudrosti v pražských Dejvicích setkala ministryně školství Kateřina Valachová se zástupci organizací dětí a mládeže k neformální besedě, moderované předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem.

Ten, mimo jiné, nastínil ministryni podle něj výstižnější název jejího rezortu – Ministerstvo vzdělávání, mládeže a tělovýchovy. Kateřina Valachová ve své bezprostřední reakci ocenila trefnost takového pojmenování: „Ministerstvo vzdělávání, to je správný postřeh, protože slovo vzdělávání je mnohem komplexnější výraz než školství. Něco si bereme z rodiny, něco od kamarádů, něco od učitelů – tak, jak je potkáváme na své vzdělávací dráze. Bereme si něco taky od těch, co nás provází i mimo školu: ve volnočasových aktivitách, v mládežnických aktivitách, ve sportu. Hlavně v nynější době, kdy se společnost soustředí na výkon, digitalizujeme se a elektronizujeme, je důležité, aby děti, když vyjdou ze školy, byly především lidé. Spíš člověk s velkým Č než „jedničkář“. A právě skrze volnočasové organizace – ymkaře, skauty, mladé hasiče, debatéry, pionýry, tomíky a členy dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží – vede ta správná cesta,“ míní Kateřina Valachová. „Chtěla bych, aby to skutečně bylo ruku v ruce, aby děti měly příležitost zažít hodnoty těchto organizací. Naše snaha a vize je, abychom lépe propojili školu s mládežnickými organizacemi, s družinami, s kluby, se sportovními kluby. Tohle všechno si děti zaslouží – a hlavně si myslím, že v tom je budoucnost,“ dodala ministryně školství na setkání s mládežníky, které sama iniciovala. Chtěla tak získat informace přímo od nich „z terénu“ a vyjádřit svoji podporu dobrovolnické práci s dětmi a mládeží.

Z prezentovaných příběhů mladých lidí bylo patrné, co všechno se ve své organizaci naučili a jak se jim povedlo nabyté zkušenosti uplatnit ve studiu, životě, v jejich profesích. Co například zaznělo?

Za YMCA v České republice promluvila Magdalena Rounová, předsedkyně YMCA DAP. Jejím hlavním zaměřením je vzdělávání mladých vedoucích v nově vytvořeném vzdělávacím programu. Do YMCA přišla ve 12 letech, a to konkrétně do její hudebně sociální aktivity pro mladé, Ten Sing, ve které je aktivní dosud. Postupem času se vypracovala do jejího vedení. „Všechno, co k životu opravdu potřebuji, jsem se naučila v YMCE. Je to řada přidaných hodnot – vedení lidí, schopnost spolupráce a dialogu, získala jsem zdravé sebevědomí, mohla jsem si vyzkoušet organizaci různých akcí. Hodně mi to pomohlo na škole a zúročuji to i ve své profesi.“ Systém Ymky si Magdaléna necení jenom v rovině vzdělávací, ale i v rovině duchovního růstu a osobního rozvoje. YMCA se snaží se o rozměrný rozvoj těla, ducha a duše. V dnešní společnosti je to k nezaplacení…“ je přesvědčena mladá právnička a ymkařka.

Za Junák – český skaut vystoupil Libor Pospíšil, ještě nedávno vůdce sedmdesátihlavého skautského oddílu ve Velkém Týnci. Několik let byl šéfem týmu zážitkového kurzu Svatoplukovy pruty. Dlouhodobě se podílí na regionálních akcích pro dospívající skauty. „Pracovně jsem konzultant, etnograf a facilitátor. Mé okolí si na mě cení, že se ničeho nezaleknu, dokážu se postavit problémům čelem, jsem upřímný a dokážu ostatním důvěřovat. To otevřeně přisuzují vlivu skautingu,“ říká Libor.

Setkání bylo zajímavé od začátku do svého konce. Další informace si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru ADAM.cz.


Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže. #CRDM

Napsal: Marek Krajči