Publikace

Hranice bezpečí

hranice-bezpeci_525219

V roce 2009 proběhly přípravy první ze tří publikací, které se rozhodl vydat tým projektu „Nás se to týká“. První publikace, kterou autoři projektu zpracovali, se jmenuje „Hranice bezpečí“. Její podtitul zní „Metodický průvodce prevencí sexuálního zneužívání dětí a mladistvých I.“. Publikace je určena především pro vedoucí oddílů. Ti z ní mohou načerpat inspiraci, jakými způsoby lze s tímto tématem ve skupině složené z dětí a dospívajících pracovat.

V publikaci naleznou nejen potřebnou teorii, ale také návod na praktické využití této příručky. Nachází se v ní popis různých forem zavedení zmíněného tématu do oddílu dětí a mládeže. Autoři publikace zde představují také několik her, jimž se mohou vedoucí s dětmi a mládeží na schůzkách oddílů nebo na táborech věnovat. Tyto hry byly přejaty z německé publikace, kterou vydal Bavorský kruh mládeže pod názvem „Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder und Jugendarbeit Grundlagen und Methoden präventiver Arbeit“. Hry do češtiny přeložila ředitelka Kanceláře ČRDM, Mgr. Michaela Přílepková.

Další texty napsal vedoucí projektu „Nás se to týká“, Mgr. Jiří Zajíc. V této části publikace je nejprve konkretizováno, co všechno je považováno za sexuální zneužívání. Je to důležité především z toho hlediska, aby děti a dospívající nebyli zmatení a měli jasno v tom, co lze ještě tolerovat a co už je za onou „hranicí“. Mimo jiné jsou zde uvedeny také rady pro rodiče, jakým způsobem mají své děti o problematice sexuálního zneužívání informovat.

Do publikace je vložena příloha v podobě nově graficky upraveného „Kodexu chování pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží“. Publikace má 56 stran + 4 strany obálky formátu A5 na šíři. Vydána byla v nákladu 2 500 kusů. Její vydání finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Publikace je rozebrána. Můžete si ji však stáhnout: Hranice bezpečí (PDF, 9,36 MB).

Napsal: admin