Výzkum hodnot mladých lidí

Pojďme spolu zjistit, jak může dnešní mladá generace ovlivnit naši společnost!!

Hodnoty – přišla Vám pozvánka?

Na podzim roku 2018 se objevila otázka: jaké hodnoty mají dnešní mladí lidé? Motiv byl jasný, zjistit, jak může dnešní mladá generace ovlivnit naši společnost. Aneb jak krásně vyjádřil Josef Čapek, autor známého vyprávění o pejskovi a kočičce nebo také slova „robot“ (které ale spíše proslavil jeho mladší bratr Karel ve své hře R.U.R.)…

„Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme.“
Honza a Katka, (ne)dávný podzim 2018 a první živý obraz projektu.

Hodnoty jsou o tom dobrém v nás!

A tak se Česká rada dětí a mládeže a Rada mládeže Slovenska pustily pod vedením Honzy Husáka a Katky Čavojské do přípravy tohoto velkolepého bádání. S jazykem na vestě se jim podařilo pro svůj nápad nadchnout jak obě střešní organizace, tak 18 jejich členských organizací pracujících s dětmi a mládeží od hasičů přes skauty, ymkaře, tomíky, mladé chovatele až po debatéry, erasmáky a ŘADU DALŠÍCH neméně DŮLEŽITÝCH!

ZAJÍMÁ nás totiž nejen, jak jsou na tom mladí obecně, ale JAK a v čem se LIŠÍ mladí lidé, kteří jsou aktivní v MIMOŠKOLNÍCH organizacích a také jaké jsou rozdíly mezi Českem a Slovenskem. A to bez Vás nedáme!

Pro odbornou podporu a pomoc jsme získali vědce z Institutu Výzkumu dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brně a poté ještě celou řadu dalších z Česka a Slovenska, kterým všem za spolupráci patří velké DÍKY! Poděkování patří také slovenské Iuventě a programu Evropské unie Erasmus+, díky nimž můžeme celý projekt financovat.

Hodnoty – financování z programu Erasmus+

Po první administrativní náloži a získání finanční podpory se Katka šla rekreovat :-) na mateřskou dovolenou. Otěží řízení projektu na Slovensku se ujala velmi zdatná posila a další „hlava výzkumu“ Veronika Fishbone Vlčková a na české straně se přidala mladá socioložka Nela Andresová, která mezi tím posílila analytický tým na České radě. To vše za velké podpory řady dalších lidí ze všech zapojených organizací.

„My všichni z mimoškolní práce s dětmi a mládeží totiž víme, že všechny naše aktivity jsou kdesi v pozadí nebo přímo řízeny našimi hodnotami a hodnotami našich (neziskových) organizací a spolků. Málokdo ale ví, které to všechny jsou,“ doplňuje Honza.

Z přípravného setkání projektu se zapojenými organizacemi, podzim 2019. Ano, diskuzi vede Veronika Fishbone Vlčková z Rady mládeže Slovenska

Z přípravného setkání projektu se zapojenými organizacemi, podzim 2019. Ano, diskuzi vede Veronika Fishbone Vlčková z Rady mládeže Slovenska

A nyní Vás oslovujeme s prosbou o vyplnění našeho výzkumného dotazníku, aby se nám to vše úspěšně podařilo dát dohromady a předat všechna zjištění pěkně a přehledně.

Výsledky pomohou Vám, organizacím, radám mládeže, donorům a dalším.


Rychlý přehled

Napsal: Marek Krajči