Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru v prvním čísle časopisu Archa ročníku 2015

Archa 6/2014 titulka

Tištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní námět prvního čísla letošního ročníku téma „Náš práh je nízký“. Možná právě Váš spolek může k obsahové náplni této Archy svou příslovečnou trochou do mlýna přispět – a sebe prezentovat…?

Jakkoliv formulace tématu vyvolává představu nízkoprahové zařízení, po obsahové stránce je míněno přece jen volněji, než je tato služba definována. „Nízkým prahem“ tu lze tedy docela dobře rozumět vstřícnou aktivitu dětské organizace vůči zdravotně či sociálně slabším zájemcům o její činnost, popř. vůči nečlenům, kteří díky tomu mohou onen pomyslný práh snadno „překročit“, protože je „nízký“ (integrace, inkluze…).

Máte-li zájem sdělit čtenářům Archy své zkušenosti (nebo svůj úhel pohledu na věc), zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 23. ledna. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Je vhodné připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto uveden).

Témata Archy na rok 2015

č. 1 Náš práh je nízký (uzávěrka 23. 1, vyjde 27. 2.)
č. 2 Dětský spolek = naše hobby
(uzávěrka 13. 3., vyjde 24. 4.)
č. 3 Jaro v dětských spolcích (uzávěrka 15. 5., vyjde 19. 6.)
č. 4 Sbohem, letní prázdniny…! (uzávěrka 28. 8., vyjde 2. 10.)
č. 5 Nemusí pršet, jen když kape (uzávěrka 2. 10., vyjde 13. 11.)
č. 6 Cizina coby dup (uzávěrka 13. 11., vyjde 18. 12.)
Napsal: Marek Krajči