Aktuality

MŠMT udělilo sdružením výjimku pro dotace na vzdělávání v roce 2007

dopis_msmt_vyjimka_551621

Současné „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží …“, na základě nichž MŠMT uděluje dotace na činnost sdružení dětí a mládeže, na rozdíl od těch z minulých let, omezily pro letošek použití dotací na vzdělávání pouze na úzký okruh vedoucích dětských kolektivů v souvislosti s pořádáním táborů. Vzdělávání dobrovolných činovníků probíhá ale v mnohem širším okruhu. Jako příklady můžeme uvést zdravotnické kurzy, specializované bezpečnostní vzdělávání pro práci na vodě a při lanových aktivitách, zcela mimo podporu se dostává velmi důležité vzdělávání statutárních činovníků nižších organizačních jednotek a hospodářů. U některých NNO by se jednalo o výpadek v řádu set tisíc korun, které byly v minulých letech dobře využívány pro rozvoj NNO založených na dobrovolné práci svých členů.

Na tento problém jsme upozornili MŠMT již od podzimu minulého roku, byla nám přislíbena změna pravidel, ke které bohužel nedocházelo. Při jednáních na Odboru pro mládež vyplynulo, že dotační pravidla pro příští rok jsou v tomto duchu již opět upravena, ale stále nebylo jasné, zda budou upravena ta letošní. V létě se situace jevila již jako velmi urgentní, protože školení byla v plném běhu. Česká rada dětí a mládeže se proto obrátila na MŠMT se žádostí o udělení obecné výjimky, jež by kopírovala podmínky dřívějších let.

Toto výjimku udělila paní ministryně svým dopisem z 27. srpna, jehož kopii rádi přikládáme. Paní ministryni patří náš dík za kladnou reakci.

Napsal: admin