Aktuality

Valné shromáždění ČRDM

Na základě usnesení Představenstva ČRDM ze dne 3. 9. 2009 byl stanoven termín podzimního Valného shromáždění na 5. 11. 2009. Začátek programu je stanoven na 17:00, místem konání je Praha 1 (konkrétní místo bude upřesněno později). Kromě tradičních bodů nás čeká hlasování o změně stanov v souvislosti se začleněním „Komory krajských rad“ do struktury ČRDM. Materiály budou zaslány v řádném termínu.

Těším se na společné setkání.

Napsal: admin