Aktuality

Volba předsedy ČRDM a členů představenstva 2014

Vážení přátelé,

dovoluji si, na základě usnesení představenstva, podat informace o průběhu „předvolební kampaně“ na předsednickou pozici a na pozice členů představenstva ČRDM.

Každé členské sdružení má možnost zaslat nominaci na zástupce, člena představenstva ČRDM. Tato nominace, by měla být, v ideálním případě písemná, aby se dala zveřejnit, zaslaná na adresu kanceláře ČRDM. Z textu nominace by mělo být zřejmé, kdo, kým a na jakou pozici je nominovaný.

Kandidáti na předsedu pak sestaví vlastní návrhy představenstva a zveřejní je společně se svým návrhem volebního programu. Ve svém návrhu mohou vyjít se zaslaných nominací. To je velmi pravděpodobný, nicméně ne povinný postup. Pro předsedu jsou však nominace na členy představenstva od členských sdružení užitečným vodítkem zájmu členů o podíl na správě organizace.

Valné shromáždění pak hlasuje o předsedovi a schvaluje návrh jeho představenstva. To se bude konat ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 16:00. VS proběhne v zasedací místnosti č. 254 SMOSK na adrese: Senovážné náměstí 23, Praha 1 (mapa). Na místo jednání se dostanete nejlépe tramvají č. 9 (případně 3, 14, 24) do zastávky „Jindřišská“, zasedací místnost je také dobře dostupná z hlavního vlakového nádraží, cca 5 minut chůze.

Od pondělí 10. 3. 2014 začínáme zveřejňovat nominace na této stránce, celý proces běží až do vlastní volby na Valném shromáždění.

Děkuji za váš zájem o dění v ČRDM i za odhodlání se podílet na její činnosti.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Nominace

Napsal: Marek Krajči