Publikace

Mladí lidé v měnících se společnostech

Mladí lidé v měnících se společnostech

Diskusní průvodce

Pohled do zrcadla

Pravidelně se do zrcadla dívají jen mladé dívky, a pak hezké ženy. Ty první proto, aby zjistily, jakou mají šanci, ty druhé proto, aby si potvrdily, že ještě mají šanci. My ostatní se do zrcadla díváme většinou tehdy, když nám něco padne do oka a potřebujeme se toho zbavit.

Zrcadlo, na které vás chci upozornit, je ale výrazně jiné. Nastavily nám ho UNICEF (což je Dětský fond Organizace spojených národů) a WOSM (Světová organizace skautského hnutí) pomocí rozsáhlého průzkumu, který v letech 1990 až 1998 provádělo Výzkumné centrum UNICEF ve všech evropských zemích, které po roce 1990 vstoupily na cestu k demokracii. Společně s více než dvěma stovkami mladých lidí z různých západoevropských zemí vyhodnotilo výsledky stovek šetření, rozhovorů, anket, průzkumů a diskusí. A nabídli svůj pohled na nás. To je obsahem publikace „Mladí lidé v měnících se společnostech”, kterou právě vydala Česká rada dětí a mládeže s podporou MŠMT a UNICEF.

V kapitolách „Mládež v čase změn”, „Zdraví”, „Školní léta”, „Pracovní život”, „Konflikt se zákonem” a „Mladí občané” poskytují autoři řadu důležitých informací a údajů, a na základě nich kladou otázky mladým lidem, kteří mají zájem o svém životě přemýšlet.

Publikace je rozebrána.

Napsal: admin