Aktuality

Aktualizace k rozvolnění spolkové činnosti

Tábor (foto Veronika Benešová, Liga lesní moudrosti)

Od 4. května se opět rozběhla naše činnost v sedmi méně rizikových krajích, ve 20 lidech venku, případně ve 3 lidech uvnitř.  Od 10. května 2021 vstoupí v platnost další změny vládních nařízení. A sice:

  • skupiny dětí se zvětšují z 20 na 30 osob,
  • venkovní činnost bude povolena ve všech krajích,
  • děti do 6 let nemusí dokládat výsledek antigenního testu.

Více o změnách z 6. května 2021 v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Při činnosti je i nadále nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity, a to min. 15 m2 na 1 osobu.

Účastníci (děti i dospělí vedoucí) musí prokázat, že absolvovali COVID test s negativním výsledkem nejpozději 72 hodin před aktivitou, a to:

  • na oficiálním testovacím místě – potvrzení z testovacího místa;
  • ve škole, školském zařízení či v zaměstnání – s potvrzením z dané instituce;
  • ve škole, školském zařízení – zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením;
  • absolvují test s negativním výsledkem (přinesou výsledek z domova, příp. test na místě);
  • pro prokázání lze použít i PCR test ne starší než 7 dnů;
  • testem se nemusí prokazovat osoby, které prodělaly onemocnění COVID nejdéle 90 dnů před aktivitou, či absolvovaly již 2. dávku očkování.

„Naše společenství budeme stavět znovu na nohy. Za dobu, kdy jsme se neviděli, se nám vedoucím i dětem zcela změnily návyky. To chce čas, vizi a trpělivost. Přeji nám hodně radosti ze společného prožívání, ale prosím, v euforii nezapomínejme na obezřetnost a bezpečnost,“ vzkazuje předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Napsal: Marek Krajči