Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru v časopisu Archa – do posledního čísla ročníku 2014

Archa 4/2012 titulka

Tištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní námět třetího čísla letošního ročníku téma „Pokud možno s úsměvem“. Možná právě Váš spolek může k obsahové náplni této Archy svou příslovečnou trochou do mlýna přispět – a sebe prezentovat… (Jak daný námět „pojmete“, záleží pochopitelně na Vás – vítány budou především příspěvky z nichž bude patrné, že humor, nadhled a sebeironie není dětským spolkům tak úplně cizí.)

Druhým výraznějším tématem, kterému se chce letošní poslední Archa věnovat, se týká 25. výročí Sametové revoluce, která umožnila mj. svobodný rozvoj spolkové činnosti – také zde je otevřený prostor pro Vás a Vaše vzpomínky…

Máte-li zájem, zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 24. října. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký; pokud byste naopak plánovali obeslat Archu textem delším 30 řádek, je vždy lepší tento svůj záměr předem konzultovat s vedoucím redaktorem. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Každopádně je vhodné připojit k němu vždy několik ilustračních fotografií z činnosti Vašeho sdružení (foto o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“); prosíme zároveň o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto výslovně uveden.

Napsal: Marek Krajči