Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru ve třetím čísle časopisu Archa

Archa-2016-1-1

Časopis ČRDM Archa má jako základní téma třetího čísla „…aby byl volný čas pro všechny“. (Co si pod tím představit? Malá nápověda: tak či onak znevýhodněné děti, inkluzi, integraci, sociální začleňování…) Možná právě Váš spolek, Vaše organizace může k obsahové náplni chystaného čísla Archy přispět – a sebe tím trochu „zviditelnit“…? Pokud ano – a máte-li navíc zájem se o své zážitky, zkušenosti či názory na dané téma podělit se čtenáři Archy – zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 1. dubna. Rozsah textu není pevně dán – může být i velmi stručný. V případě potřeby může být redakčně krácen a upraven. Je žádoucí připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Pokud odesílatel neuvede něco jiného, má se za to, že autorem textu / snímků je právě on, resp. že tyto jsou z archivu organizace, o niž se jedná.

Napsal: Marek Krajči