Aktuality

Česká rada dětí a mládeže vydala výroční zprávu za rok 2018

Titulní strana výroční zprávy ČRDM za rok 2018

„Výročka“ nemusí být jen nečitelný přehled čísel, aktivit, výkazů zisků a ztrát. Může i vizuálně poutavou formou referovat o tom, jak se České radě dětí a mládeže dařilo v roce 2018.

Ať se vám hezky čte!

Prohlédněte si výroční správu ČRDM za rok 2018…

Napsal: Marek Krajči