Aktuality

ČRDM: Obří kontrola neziskových dětských táborů nemá opodstatnění

52. Valné shromáždění ČRDM potvrdilo Aleše Sedláčka ve funkci předsedy (foto Jiří Majer)

Začala kontrola tisíců neziskových dětských táborů. Česká rada dětí a mládeže ji vidí jako nepřiměřenou a bezdůvodnou

Na základě podnětu Asociace cestovních kanceláří (ASCK) a při součinnosti MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) začala obří kontrolní akce, jejímž cílem je prověřit, zda pořadatelé táborů pod rouškou spolkové (neziskové, hlavní) činnosti cíleně skrytě nepodnikají. Příslušné živnostenské odbory dostaly pokyn konat. Jako seznam pořadatelů posloužila data od Ministerstva zdravotnictví, resp. Krajských hygienických stanic.

Tato varianta je jistě možná a je určitě správné, když živnostenský úřad důvodné podezření prověřuje. Plošné prověření, které se má týkat několika tisíc táborů/zotavovacích akcí v celé ČR, je však naprosto bezdůvodné. Kontrolní akce tohoto rozsahu zaměstná nejen stovky úředníků, ale i dobrovolníků, pořadatelů táborů. To nám přijde zbytečné a má to i určité rysy nepřiměřeného uplatňovaní státní moci, založeného na předpokladu, že určitý výsek hlavní činnosti NNO (nestátní neziskové organizace) je plošně předmětem podezření z protiprávního jednání. Data předaná Krajskými hygienickými stanicemi byla sbírána za účelem hygienických kontrol, popřípadě zásahu IZS (integrovaný záchranný systém) v krizových situacích. O jejich dalším případném sdílení nebyli jejich poskytovatelé informováni. Česká rada dětí a mládeže se proto obrátila dopisem na příslušné ministry se žádostí o přehodnocení zadání kontrolní akce. Dopis přikládáme.

Česká rada dětí a mládeže zastřešuje organizace, které pracují ve volném čase s dětmi a mladými lidmi. Těch je více než 250 tisíc v organizacích jako jsou skauti, turistické oddíly, Pionýr, YMCA, mladí hasiči apod. Vyvrcholením celoroční činnosti je často letní tábor. Většina táborů, které pořádají naši členové, je vedena dobrovolníky, navazuje na pravidelnou činnost na schůzkách a o víkendech. Vedoucí si na tábor berou dovolenou a nově mají možnost využít i týden volna navíc.

Stát dobrovolnické organizace i dobrovolníky podporuje. Jedná se například o dotační tituly z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) nebo, častěji, pak z krajů, měst a obcí. Cílem této podpory je pokrýt ztrátu z činnosti. Ta vzniká proto, že se naši členové snaží udělat činnost dostupnou i pro všechny děti bez rozdílu zázemí, které jim rodina poskytuje.

Rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem

Jaký má ČRDM důkaz nebo signál, že se skutečně jedná o plošné prověření, které se má týkat několika tisíc táborů/zotavovacích akcí v celé ČR?

Soudíme tak na základě desítek podnětů z našich členských organizací. Děje se to po celé republice.

Kde berete jistotu, že je bezdůvodné, jak uvádíte v dopise ministrům? Máte nějaký vlastní interní audit? Je k dispozici?

Jistota pramení právě z té plošnosti. Živnostenský úřad není standardní kontrolní orgán neziskových organizací (pokud nemají registrované živnosti v rámci své vedlejší činnosti). Pokud už se uchyluje ke kontrole tohoto rozsahu, musí pro to existovat u konkrétních subjektů konkrétní podezření. Subjekt musí splňovat nějaké znaky, pro které by se dalo vyslovit podezření ze skrytého podnikání. Kontrola pak může toto potvrdit nebo vyvrátit. Kontrolovat organizace, které celoročně pracují s dětmi a vedou je dobrovolní vedoucí, je neopodstatněné.

Jaký podnět Asociace cestovních kanceláří konkrétně ke kontrole poskytla?

Dle neformálního sdělení člena asociace, tedy jedné cestovní kanceláře, byly podněty každoroční, ale vždy na konkrétní subjekty. Nikdy se nejednalo prý o požadavek na plošnou kontrolu.

Kdo tuto kontrolu přesně nařídil? Ještě stará vláda, nebo už nová?

Ano, běží to od listopadu. Nová vláda si toho asi ještě ani nevšimla nebo to zatím nepovažovala za problém. Vzhledem k tomu, že už to začíná nabývat velkých rozměrů, my už to za problém považujeme. ASCK dala podnět na MMR, MMR požádalo MPO, to si vyžádalo data od MZCR a pak to šlo již na příslušné živnostenské úřady na ORP (obec s rozšířenou působností).

Jak probíhal proces kontrol táborů v minulosti? Je to poprvé v takovéto míře?

Živnostenské úřady tábory, resp. jejich pořadatele takto nikdy nekontrolovaly. Vždy řešily jen konkrétní podezření, většinou na udání podnikatelů, kteří to považovali za nekalou konkurenci.

S jakým návrhem oslovíte příslušné ministry?

Rádi bychom na společném jednání našli shodu, že plošná kontrola je neopodstatněná, administrativně náročná a zcela zbytečná. Dále bychom rádi jednali o vodítkách, které by pomohly úředníkům s rozhodnutím, zda kontrolu u konkrétních podezřelých pořadatelů zahájit nebo nikoli. Nutit dobrovolné vedoucí turistických nebo skautských oddílů, aby si brali dovolenou a šli ukázat na úřad účtenky z tábora, který stál dva tisíce korun na 14 dní, je mrhání časem na obou stranách.


Aktualizace 28. 1. 2022:

Související článek:
Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení