Aktuality

ČRDM zdůraznila priority pro nový školní rok: informace, spolupráce, prevence (tisková zpráva)

Logo České rady dětí a mládeže(PRAHA 29. srpna 2008) – Informovaní rodiče, kteří spolupracují s vedoucími svých dětí – a ti zase vytvářejí jejich ratolestem v dětských sdruženích bezpečné a inspirativní prostředí s partou dobrých kamarádů. Před takovou výzvou stojí počátkem každého září tisíce rodičů a dětských vedoucích. Nejinak je tomu i letos. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), sdružující ke stovce dětských organizací, jim chce jejich úkol co nejvíc usnadnit, a přichází proto s nabídkou koncepční pomoci. Jde zejména o inovované a rozšířené Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a projekt prevence sexuálního násilí na akcích dětských sdružení nazvaný Nás se to týká.

Dalším projektem, k němuž v nadcházejícím období ČRDM upře svoji pozornost, je kampaň Evropa mladýma očima. Kampaň je cílená k předsednictví České republiky Radě Evropské unie v první půli roku 2009 a jejím hlavním vyhlašovatelem je odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků Domů dětí a mládeže v ČR.

Dobrý kontakt s vedoucími pokládají autoři shora zmíněného Devatera rad ČRDM rodičům… za důležitý aspekt rodičovské podpory života dítěte v rámci mimoškolních aktivit. Téměř všichni vedoucí o jejich pomoc stojí – a pokud se rodiče budou o činnost oddílu či klubu zajímat a dobře jejich vedoucí poznají, ti se pak stanou nejlepšími spojenci rodičů při výchově jejich potomků. V době puberty budou „k nezaplacení“, stojí v rozšířené verzi osvětového Devatera, rozepsaného do cca 30 čtivě napsaných stránek. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti, Nechte své dítě užívat si dětství, Zásadně důležitá je dobrá parta či Buďte dobře informovanými rodiči, zní leitmotivy některých dalších rad.

„Černou můrou každého, kdo má na starosti činnost dětských sdružení, je sexuální zneužívání dětí a mladistvých. Ví, že úplně vyloučit se tato hrozba vlastně nedá – a zároveň je každý takový případ těžkou ranou desetitisícům dobrovolníků, jejichž obětavou práci v očích veřejnosti samozřejmě velmi poškozuje,“ říká koordinátor projektu Nás se to týká Jiří Zajíc. Připravovaný projekt představuje podle něj nástroj, pomocí něhož by dětská sdružení měla být v tomto ohledu mnohem aktivnější než dosud. Projekt mj. počítá s vyškolením koordinátorů prevence v jednotlivých sdruženích, pro vedoucí pak chystá metodické materiály připravené ve spolupráci s odborníky; nabídne také preventivní programy pro děti a dospívající, zpracované jednak podle již existujících zahraničních předloh, a jednak vytvořené i s českými odborníky. Konkrétně do konce letošního roku má proběhnout série seminářů vedených experty na danou problematiku (sexuální zneužívání, pomoc zneužívaným dětem, preventivní programy pro děti a dospívající, krizová komunikace, zahraniční zkušenosti); předpokládá se rovněž příprava příslušných metodických materiálů (Kodex pro prevenci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých při aktivitách sdružení a Příručka koordinátora prevence).

Kampaň Evropa mladýma očima vznikla na základě iniciativy občanských sdružení a školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím cílem je poskytnout rámec pro tradiční a speciální akce, které budou organizovány nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže či s dětmi a mládeží pracujícími, školami a školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání. Projekty se musí vztahovat k Evropské unii a evropské sounáležitosti. ČRDM se od dubna 2008 zabývá přípravou programových, organizačních a informačních prvků českého předsednictví v oblasti mládeže a je pověřena přípravou v tomto ohledu stěžejní akce, tzv. Youth Eventu v červnu 2009. Prvním krokem pro širší zapojení dětských a mládežnických sdružení je právě vyhlášení kampaně, do níž mohou zmíněné spolky přihlásit vlastní projekty a akce, realizované již letos. Témata spjatá s předsednictvím bude ČRDM prezentovat a rozvíjet např. prostřednictvím nově vytvořeného webu nebo veřejných diskusí.

Kontakt: Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže
Tel.: 234 621 209

Ke stažení: Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit (PDF, 395 kB)

Užitečné odkazy: www.crdm.cz, www.adam.cz

Napsal: admin