Aktuality

Důležité informace, které se týkají pojištění

Návrh bez názvu (80)

Dovolujeme si připomenout, že pokud nebude mít organizace v pořádku zápis ve veřejném rejstříku a uložené povinné dokumenty ve sbírce listin, nebude jí sjednáno pojištění na další rok, dokud zápis a uložení dokumentů do sbírky nebude v pořádku.

Upozorňujeme zejména na nutnost uložení účetních závěrek do sbírky listin. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché účetnictví, přestože to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a závazcích a přílohu. Tuto povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud je tam organizace nemají. Do konce roku má být uložená už i účetní závěrka za rok 2021.

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést změnu zápisu při volbě nového statutára, a to platí i v případě volby „staronového“ statutára. Tzn. i když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat znovu zapsat.

Pobočné spolky mají v tomto ohledu stejnou povinnost jako spolky.

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků.

 

 

Napsal: Soňa Polak