Aktuality

Fórum NNO – Souhrn z příspěvku Oldřicha Čepelky, Omega Liberec

Fórum nestátních neziskových organizacích, Praha 2. října 2003

Oldřich Čepelka, Omega Liberec

V posledních letech dochází ke třem skutečnostem, které zásadně mění prostředí neziskového sektoru v krajích:

  1. postupný přechod kompetencí a fin. prostředků z ministerstev a státního rozpočtu do krajů a krajských rozpočtů
  2. rostoucí vliv EU a jejích strukturálních fondů
  3. postupně větší obeznámenost politiků, novinářů a veřejnosti s neziskovým sektorem, jeho lepší vnímání a respektování

Jak využít příležitosti, kterou tyto změny nabízejí? Je třeba především:

  1. založit krajskou asociaci NNO, resp. rozšiřovat její členství a tím posilovat její postavení v kraji
  2. dosáhnout dohody krajské asociace NNO s krajem o dlouhodobé spolupráci a o její vzájemné výhodnosti,
  3. mít zastoupení v komisích a výborech kraje – budou volby, nemusíme všichni přímo kandidovat, ale aby tam byli lidé, kteří rozumějí potřebám a také nabídce NS, osvědčilo se pořádat předvolební fóra kandidátů
  4. účastnit se vytváření dotační politiky kraje – zejména tam, kde jsou NNO konečnými příjemci,
  5. zakládat partnerství s jinými subjekty z veřejné správy a podnikatelského sektoru, a také partnerství mezi NNO, které dosud často působí izolovaně vedle sebe, výhoda kraje při využívání strukturálních fondů EU
  6. promýšlet a připravovat už nyní velké projekty (například v oblasti sociální ekonomiky a rozvoje komunit), zejména s dalšími partnery, v zemích EU mají NNO vysoký podíl na sociální ekonomice a začleňování sociálně znevýhodněných skupin do normálního společenského a hospodářského života společnosti
Napsal: admin