Aktuality

Generali Pojišťovna a. s. podporuje dobrovolníky

logo-Generali-pojistovna-a-s_201015

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je organizací, která v současné době zastřešuje 99 sdružení dětí a mládeže. ČRDM těmto svým členům poskytuje servis, jehož stěžejním prvkem je pojištění. Díky němu získávají dobrovolníci působící v uvedených spolcích potřebnou jistotu při vykonávání práce s dětmi a mládeží.

ČRDM od roku 2000 spolupracuje v této oblasti s Generali Pojišťovnou a. s. Jejím prostřednictvím zajišťuje svým členům výhodné pojištění úrazové, odpovědnostní a cestovní.

Do této pojistky mohou být kromě členských sdružení ČRDM zahrnuty i ostatní dětské a mládežnické spolky nacházející se na území České republiky. Pojištění ČRDM je zřizováno především pro vedoucí dětských kolektivů, hlavní vedoucí letních táborů a statutární zástupce organizačních jednotek sdružení.

V rámci úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných pojištěnými sdruženími. Pojištění odpovědnosti za škodu je zprostředkováno pro případ, že by na akcích pořádaných uvedenými subjekty došlo v důsledku činnosti svěřených dětí k nějaké zdravotní či materiální újmě způsobené třetí osobě. Cestovní pojištění mohou sdružení využít při účasti na akcích konajících se v zahraničí.

V letošním roce uzavřela ČRDM s pojišťovnou Generali exkluzivní smlouvu na dobu čtyř let, resp. na období 2010 – 2013.

Do odpovědnostní pojistky se v tomto roce přihlásilo 100 sdružení dětí a mládeže, tedy 13 250 osob. Do pojistky úrazové bylo zahrnuto 122 sdružení dětí a mládeže, tj. 210 748 jednotlivců. ČRDM s Generali Pojišťovnou a. s. spolupracovala v letech 2000 – 2008 rovněž při pořádání celostátní přehlídky činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času Bambiriády. Generali Pojišťovna a. s. se pro uvedené ročníky stala generálním partnerem této akce.

ČRDM předkládá pojišťovně Generali několikrát do roka v termínech vztahujících se k jednotlivým kvartálům seznam pojištěných sdružení s počty pojištěných osob. Nejbližším takovým termínem je datum 30. 9. 2010. K tomuto dni musí ČRDM pojišťovně nahlásit uvedené počty jako podklady pro pojištění odpovědnosti na poslední kvartál v tomto roce.

Napsal: admin