Aktuality

Pozvání na online setkání k tématům vzdělávání

Vzdělávání, škola (foto Juraj Varga z Pixabay)

Česká rada dětí a mládeže je součástí Partnerství pro vzdělávání 2030+, organizací, které se spojily dohromady a společně hledají cesty, jak docílit toho, aby děti a mladí lidé nacházeli motivaci k učení, cítili se ve školách i volnočasových aktivitách bezpečně a nacházeli tam možnosti pro svou realizaci.

Partnerství se zaměřuje na dvě témata. Jsou jimi spolupráce a podpora organizací ve vzdělávání (střední článek řízení) a dobré prostředí pro vzdělávání (wellbeing). Naše mimoškolní nebo volnočasové aktivity, popřípadě aktivity našich organizací ve školách mohou vnést do vzdělávacího procesu významný otisk. Kolik jen známe ve svém okolí lidí, kteří připouštějí, že jejich profesní dráhu formovaly právě jejich organizace?

Pakliže Vás tato témata zajímají, pojďme jim společně věnovat dvě hodiny, a to v pondělí 1. února 2021 od 14 do 16 hodin.

Akce je určená pro aktivní vedoucí, učitele, ředitele škol, zástupce organizací, které připomínkovaly vzdělávací strategii 2030. Své prezentace přednesou vedoucí pracovních skupin k výše uvedeným tématům a bude zde i prostor pro diskuzi. Zpětná vazba od Vás, našich členů, je pro nás důležitým vodítkem pro naši další práci.

Budeme rádi, když svou účast potvrdíte prostřednictvím online formuláře. Zašleme Vám dopředu přesný program a podkladové materiály.

Napsal: Marek Krajči