Aktuality

Pro organizace pracující s mládeží je připraveno 200 milionů

Peníze – koruny (foto Shutterstock)

AKTUALIZOVÁNO (6. 3. 2019): Výzva byla vyhlášena…


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolky a pracovníky v neformálním vzdělávání částkou 200 milionů korun. O finanční podporu na realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží, se žadatelé budou moci ucházet ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. „Význam toho, co se děti naučí mimo školu, v poslední době roste. Díky této výzvě dojde k významnému navýšení finančních prostředků, které plynou do podpory neformálního vzdělávání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V důsledku toho budou moci tyto organizace inovovat a zatraktivnit svoji činnost, která se stane dostupnější většímu počtu dětí a mladých lidí,“ říká ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban.

Předpokládaný termín vyhlášení této výzvy je do konce února 2019. Výzva bude vyhlášena neprodleně po schválení jednotek ze strany auditorů Evropské komise, které právě probíhá. Než se tak stane, můžete si nastudovat Avízo k výzvě na stránkách MŠMT.

Více podrobností najdete hned v článku na ADAM.cz.

Napsal: Marek Krajči