Aktuality

Proběhl 8. Kongres a 42. Valné shromáždění ČRDM

Hlasování na 42. Valném shromáždění ČRDM, 16. 4. 2015 (foto Jiří Majer)

K členským organizacím České rady dětí a mládeže nově náleží KONDOR Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. a spolek Dubíčko. Rozhodlo o tom 42. Valné shromáždění ČRDM, konané 16. dubna 2015. Členství v České radě naopak pozbylo Folklorní sdružení ČR. Delegátky a delegáti VS rovněž vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili výroční a hospodářskou zprávu za rok 2014, jakož i upravený rozpočet pro letošní rok a probrali téma spjaté s končícím projektem Bambiriády. Valnému shromáždění bezprostředně předcházel 8. Kongres ČRDM; jeho delegáti vyslechli rovněž zprávu kontrolní komise a schválili její staronové složení.

O průběhu Kongresu a Valného shromáždění si můžete přečíst na ADAM.cz.

Všem delegátům děkujeme za účast!

Napsal: Marek Krajči