Aktuality

Proběhlo 38. Valné shromáždění ČRDM

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konalo 38. Valné shromáždění ČRDM. Jehož výsledkem bylo mj. přijetí čtyř nových členských formací, jimiž jsou Mladí ochránci přírody, Český svaz ochránců přírody, Instruktoři Brno a sdružení Aliquantulum. ČRDM tak nyní má rovných 100 členů. Delegáti rovněž mj. schválili výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za uplynulý rok a upravený rozpočet na rok letošní, vyslechli informace Představenstva ČRDM a vzali na vědomí i zprávu o činnosti její revizní komise.

Zápis z 38. Valného shromáždění ČRDM

Napsal: admin