Aktuality

Šablony pro NNO: Nová možnost financování aktivit organizací

Peníze – koruna (foto Shutterstock)

Vážené organizace pracující s dětmi a mladými lidmi,

v současné době se otevírá nová možnost pro získání finančních prostředků na Vaši činnost. Jedná se převážně o prostředky z rozpočtu EU, resp. Evropského sociálního fondu, a to z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro NNO je lákavé především to, že se jedná o zjednodušené projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím. MŠMT, které řídí celý operační program, si je vědomo toho, že čerpání prostředků z ESF bývá velmi administrativně náročné, a proto připravilo tuto zjednodušenou možnost.

ČRDM v tuto chvíli zjišťuje zájem o šablony ze strany NNO, věnujte prosím proto pozornost informacím na adrese www.crdm.cz/sablony, kde také naleznete dotazník pro vyplnění Vašeho zájmu. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 10. 12. 2017.

Napsal: Marek Krajči