Aktuality

Tradiční akce SETKÁNÍ v Senátu PČR se letos koná v pátek 11. prosince

Celý program je cca tříhodinový, začátek v 10 hodin. V první části si s hosty – aktéry listopadových událostí v roce 1989 – připomeneme 20. výročí revoluce. Druhý, delší blok, bude věnován tématům dobrovolnictví a veřejná prospěšnost.

Česká rada dětí a mládeže se v uplynulém roce intenzivně věnovala připomínkování novely Zákona o dobrovolné službě. Své názory a postřehy chceme představit a vyzvat přítomné, mezi nimi i zástupce ministerstva školství, ministerstva vnitra a zástupce právnické obce, aby se k nim vyjádřili.

Prostor dostane přirozeně také auditorium, které je tvořeno obvykle ze zástupců sdružení dětí a mládeže.

Předpokládáme, že i Vás by mohla tato debata zajímat, a věříme, že k tomuto tématu, zasahujícímu desítky tisíc dobrovolníků v celé republice, máte co říci.

Považujte, prosím, naše pozvání za anonci akce. Řádná pozvánka Vám bude zaslána na konci měsíce listopadu.

Budeme rádi, když naše pozvání na Setkání 2009 nalezne místo ve Vašem diáři.

Účast, prosím, potvrďte na e-mail: sekretariat@adam.cz. Děkujeme.

Napsal: admin