Aktuality

Výstupy ze síťovacího setkání k Evropskému roku dobrovolnictví 2011 v Berouně (3. – 4. 12. 2010)

logo-ERD-2011-v_745501

V Berouně se v pátek a v sobotu 3. a 4. prosince 2010, v předvečer Mezinárodního dne dobrovolnictví, sešla stovka zástupců neziskových organizací i státních institucí, aby na Síťovacím setkání (pořádaném ČRDM) připravili, jak bude vypadat Evropský rok dobrovolnictví 2011 v České republice. Nyní vám dáváme k dispozici výstupy z tohoto setkání.

Závěrečná zpráva:

Prezentace:

Výstupy z pracovních skupin:

Výstupy z tematických pracovních skupin:

Fotografie:

Napsal: admin