Odpovědnost za škodu

Informace o pojištění 2016

Bambiriáda 2014 čtvrtek

Vážení přátelé,

níže přinášíme základní informace pro pojištění v roce 2016. Cena pojištění se nezmění, stále bude tedy v částkách:

  • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 3 000 Kč
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 2 650 Kč
  • Odpovědnostní pojistka pro dobrovolného pracovníka – 55 Kč

Důležité!K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Platnost pojištění je vždy v rozmezí jednoho kalendářního roku, tedy pro letošní rok do 31. 12. 2016. Veškeré pojištění se přihlašuje přes registrační systém ČRDM. Po přihlášení do systému naleznete v menu položku „Pojištění“, zde je možné sjednat všechny typy pojištění a to:

  • Úrazové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti organizace
  • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků
  • Pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění

Členové ČRDM – Úrazové pojištění je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2016. Úrazové pojištění je pro členy ČRDM poskytováno zdarma.

Členové krajských rad – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma.

Nečlenské organizace – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT.

Pozor! Zdarma je pojištění poskytováno pouze do vyčerpání prostředků, které má ČRDM na pojištění vyhrazené z dotace.

Pojištění odpovědnosti organizace

Členové ČRDM – Pojištění odpovědnosti organizace je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2016. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy ČRDM poskytováno zdarma. Zdarma je rovněž poskytováno pojištění dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů.

Členové krajských rad – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok a to i počty členů pracovníků s mládeží. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění osob pracujících s mládeží (dle počtu vyplněných v detailu organizace).

Nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT.

Pozor! Zdarma je pojištění poskytováno pouze do vyčerpání prostředků, které má ČRDM na pojištění vyhrazené z dotace.

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti dobrovolníků. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace (platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 55 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv, či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/

V případě dotazů k přihlašování k pojištění prosím kontaktujte kancelář ČRDM na adrese sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860

Napsal: Marek Krajči