Úrazové pojištění

Metodické pokyny k úrazové pojistce

 • Kancelář ČRDM rozeslala v květnu ústředím sdružení, jež jsou pojistné smlouvy úrazové (dále jen PSÚ) účastna, desky s příslušným formulářem. Desky dále obsahují kopii PSÚ, seznam pojištěných sdružení, všeobecné pojistné podmínky, tabulku pro denní odškodné, metodické pokyny a další informace.
 • Je plně v kompetenci každého ústředí sdružení, jakým způsobem si zařídí distribuci desek s formuláři v rámci svého sdružení tak, aby při úraze mohl být formulář neprodleně vyplněn.
 • Potřebuje-li sdružení další formuláře, kontaktuje svou střešní organizaci, případně Kancelář ČRDM (tel. 234 621 209, zastcrdm@adam.cz).
 • Přečtěte si pozorně PSÚ. Máte-li k ní dotazy, obraťte se na Kancelář ČRDM. Číslo PSÚ zůstává neměnné.
 • Přečtěte si pozorně formulář „Oznámení o úraze”. Generali Pojišťovna a.s. vyšla vstříc našim požadavkům a vydala nový, přehlednější a zjednodušený formulář. V záhlaví nezapomeňte vyplnit číslo smlouvy: 0202326385. V horní části formuláře si přečtěte krátké poučení o správném vyplnění. V dolní části formuláře přibyla s ohledem na zákon 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů rubrika „Prohlášení”. Pokud se stal úraz nezletilému dítěti, uvedou zde údaj o sobě i jeho zákonní zástupci: likvidace pojistky pak může být rychleji vyřízena.
 • Formuláře nelze kopírovat.
 • Nevíte-li si rady s vyplněním formuláře, podívejte se na vyplněný vzor; případně kontaktujte Kancelář ČRDM.
 • Vyplněný formulář se zasílá pouze na adresu Generálního ředitelství Generali Pojišťovny a.s. Neposílejte jej proto ani na jednotlivé pobočky Generali, ani do Kanceláře ČRDM. Adresa je:

  Generali Pojišťovna a.s.
  Generální ředitelství, odd. pojištění osob
  Bělehradská 132
  120 84 Praha 2

 • Na sdružení zahrnutá v PSÚ se vztahuje i účast na pojistné smlouvě cestovní.
 • S případnými dotazy a připomínkami se obracejte na:

  Kancelář ČRDM, Hana Konopiská
  Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
  tel. 234 621 209, fax: 234 621 541
  e-mail: zastcrdm@adam.cz.

 • Závěrem nám dovolte popřát, abyste pojistné smlouvy úrazové museli při své záslužné práci využívat co nejméně.
Napsal: admin