Valné shromáždění

Dopis členům podvýboru PS Parlamentu ČR, schválený Valným shromážděním ČRDM dne 25. 11. 1999

Praha 25. 11. 1999

Věc: námět pro jednání podvýboru

Vážení přátelé,

dovolujeme si obrátit se na vás s následujícím námětem, kterým by se mohl zabývat Podvýbor mládeže Poslanecké sněmovny.

Naši zástupci, kteří se od zahájení činnosti podvýboru v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jednání účastní, nás informovali, že většina obsahu jednání se týkala problematiky Fondu dětí a mládeže. Myslíme si také, že aktivita, s níž začala Poslanecká sněmovna problematiku FDM řešit je výrazně větší než tomu bylo v minulosti. Přesto si myslíme, že náš návrh na rozšíření projednávané problematiky je účelný.

Doporučujeme, zda by bylo možné zabývat se problematikou právního postavení tzv. dobrovolníka – což je termín, který je na západ od našich hranic běžný a neziskový sektor (obecně, netoliko sdružení dětí a mládeže) má možnost ho využívat. Definování tohoto pojmu a jeho zavedení do našich předpisů by nám, ale nejen nám (!) mohlo usnadnit naši práci a rozšířit tak aktivity, které neziskový sektor dělá.

Řešení tohoto problému je bez Vaší spolupráce nemožné, a proto se na Vás obracíme přímo z našeho nejvyššího orgánu – valného shromáždění. Považujeme tuto problematiku a postup při jejím řešení za velmi důležitou.

Prosíme, zvažte náš návrh – jsme samozřejmě připraveni přispět svými podněty k řešení naznačeného problému.

V úctě

za účastníky
podzimního valného shromáždění ČRDM

Ing. Jana Vohralíková
předsedkyně ČRDM

Členům
Podvýboru mládeže
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Napsal: admin