Aktuality

Cena Přístav za rok 2019 má své držitele

Laureáti Ceny Přístav 2019 (foto Martin Hrouza)

(PRAHA 29.11.2019) – Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 28. listopadu 2019 sedm svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají vzácnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Oceňuje všechny, kteří se aktivně zasazují a podporují mimoškolní práci s mládeží. Mnozí jsou aktivní i v dětských oddílech, budují hřiště, pomáhají s dotacemi a celkově vytváří lepší podmínky pro organizace dětí a mládeže. Za to jim patří obrovské díky!

Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v prostředí v pražského centra CREATIVE WORLD v Praze 7.

Cenu Přístav 2019 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

  • Renata Chmelová, starostka městské části Prahy 10
  • Petr Holeček, senátor Parlamentu České republiky
  • Markéta Fraitová, podnikatelka a předsedkyně školského výboru ZŠ a MŠ Jince
  • Ing. Petr Hlubuček, starosta městské části Praha Lysolaje
  • Jan Balloš, kuchař a majitel restaurace s penzionem
  • Hubert Křesťan, místostarosta obce Hamry nad Sázavou
  • Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih

Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih. V minulosti zastávala funkci ředitele prestižní základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Své zkušenosti si přenesla do politiky a její působení v pozici místostarostky pro oblast školství, kultury, volného času a prevence kriminality znamená pro školy, školská zařízení i neziskové organizace záruku veliké vstřícnosti, porozumění a podpory. Se spolky a organizacemi osobně hledá nové cesty k získání podpory. Zasloužila se o zjednodušení administrace získávání příspěvků v dotačních řízeních.

Hubert Křesťan
Pan Křesťan se nejdříve ve funkci starosty, nyní místostarosty obce Hamry nad Sázavou, zasloužil o realizaci mnoha rozvojových projektů, které z velké části přispěly k lepšímu životu dětí a mládeže. Činnost dětí a mládeže pravidelně finančně podporuje. Vybudoval fotbalové hřiště, hasičské cvičiště, dětské hřiště, nechal zrekonstruovat kulturní dům, který za výhodných podmínek pronajímá místním spolkům. K úkolům vždy přistupuje realisticky a s odhodláním.

Ing. Petr Hlubuček
Starosta městské části Praha Lysolaje. Výrazným způsobem přispívá k rozvoji komunitního života v obci. Obec pod jeho vedením přímo rozkvetla. Založily se nové spolky, vznikla nová dětská hřiště a sportovní areál, jehož součástí je i cvičiště pro místní hasiče a fotbalové hřiště. Osobně pomáhá při dobrovolnických chovatelských akcích. Mateřskému centru Liška poskytuje prostor pro akce v sále hasičské zbrojnice.

Jan Balloš
Pan Balloš je výjimečný kuchař, který svou pílí a důrazem na kvalitu vybudoval jednu z nejúspěšnějších restaurací ve Zlínském kraji. Již mnoho let pomáhá turistickým oddílům mládeže v Otrokovicích. Sponzoruje a zásobuje akce jako Misijní jarmark, TOMácké zábavy, Svatovojtěšské veselice a Živý Betlém. Zásadně přispívá ke zdárné organizaci letních táborů. Svými manažerskými schopnostmi ušetří spoustu starostí.

Petr Holeček
Senátor, v minulosti působil dvě funkční období jako starosta města Kralupy nad Vltavou. V rámci své funkce trvale podporoval činnost dětí a mládeže. Vždy ochotný a vstřícný. Osobně se účastnil akcí pořádaných turistickými sportovními oddíly. Aktivně podporuje skauting, umožnil například přítomnost skautského střediska z Kralup nad Vltavou při slavnostním zahájení výstavy v senátu k výročí skautingu.

Renata Chmelová
Paní Chmelová již téměř 10 let aktivně zasahuje do veřejného života na Praze 10. Nejprve jako aktivní občanka propojující nejrůznější spolky a organizace napříč městskou částí, posléze jako opoziční zastupitelka, senátorka a nyní také jako starostka městské části Prahy 10. Je cílevědomou bojovnicí proti nepravostem a nespravedlnostem moderní doby. Dnešní mládeži je velikým vzorem. Vždy aktivně vystupovala jako hlasitá podporovatelka pravidel, kdy má obec za psanou i nepsanou povinnost podporovat mimoškolní výchovu dětí a mládeže.

Markéta Fraitová
Podnikatelka, předsedkyně školského výboru ZŠ a MŠ Jince. Aktivní pionýrská vedoucí, spolupracuje s knihovnou Jince, spolkem Jinečáček a dalšími organizacemi. V rámci své firmy zpracovává účetnictví pro celou řadu organizací pracujících s dětmi a mládeži. Navíc sleduje a vytipovává dotační tituly, které zpracovává a vyhodnocuje. Zabezpečuje finanční prostředky na akce od městyse Jince, Středočeského kraje, Pionýra, z.s. a MŠMT. Pořádá příměstské tábory.

Cenu Přístav udělila Česká rada dětí a mládeže již poosmnácté.

Napsal: Marek Krajči