Tiskové zprávy

ČRDM k 103. výročí vzniku Československa: Jaké jsou hodnotové postoje mladé generace v ČR a SR

Hodnoty mladých (ilustrační foto archiv projektu Hodnoty mladých)

U příležitosti nadcházejícího 103. výročí vzniku Československa vám chceme zprostředkovat zjištění o tom, jaké jsou hodnotové postoje mladé generace v České republice a na Slovensku. Tak, jak to vyplynulo z reprezentativního výzkumu Hodnoty mladých, který realizovala Česká rada dětí a mládeže a Rada mládeže Slovenska s podporou programu Erasmus+.

V případě mladých v České republice a na Slovensku jsme nalezli poměrně velkou vyváženost v zaměření na sebe sama a na společnost i okolní svět. Obecně tedy můžeme konstatovat, že mladá generace v České republice a na Slovensku je poměrně vyvážená v těchto ohledech – dbá o sebe sama, své vlastní potřeby a rozvoj, ale i o ostatní a o okolí.

Výzkumná data potvrzují, že všechny základní hodnoty jsou pro mladé v České republice a na Slovensku důležité. Nejblíže jsou mladým v České republice a na Slovensku hodnoty spojené s benevolencí, tedy péčí, laskavostí a spolehlivostí, zejména vůči lidem, kteří jsou jim blízcí. Zvláště ve vztahu ke společnosti si již také všímáme, že mladí na Slovensku považují spolehlivost, ale i společenský univerzalismus za důležitější než mladá generace v Česku. Podobně za důležitější považují mladí na Slovensku také hodnoty tradice, konformitu ve vztazích i s pravidly, ale i hodnoty spojené s bezpečností, ať již celospolečenskou, nebo osobní.

Obecně nejdůležitějšími hodnotami pro mladé v České republice a na Slovensku jsou shodně benevolence – spolehlivost, tedy spolehlivost a důvěryhodnost člověka jako člena skupiny. Druhou nejdůležitější je benevolence – péče, tedy péče o blaho členů skupiny a dobrá vůle pro blaho svých blízkých. Třetí nejvýznamnější hodnotou je poté sebeurčení v jednání, tedy svoboda v určování vlastních činů, nebo chcete-li samostatnost. Další pořadí se již v České republice a na Slovensku mírně liší. Mladí Češi dále více preferují vlastní svobodomyslnost (sebeurčení v myšlení), zatímco mladí na Slovensku na čtvrté pozici mají osobní bezpečnost. Za zmínku jistě stojí ještě o něco větší preference hédonismu či stimulace u mladé generace v České republice a o něco větší důraz na hodnoty spojené s bezpečností u mladých na Slovensku.

Další zjištění najdete v tiskové zprávě. Například jaká je důležitost jednotlivých životních sfér u mladých lidí…

Můžete si též stáhnout kompletní výzkum…

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení