Tiskové zprávy

Dostal návrh na „InterRail“ jízdenky zdarma pro všechny osmnáctileté Evropany reálnější podobu?

Cestování vlakem (ilustrační foto Pixabay)

(PRAHA 14. 3. 2017) – Návrh předložený v Evropském parlamentu na podzim loňského roku dostane po projednání v Evropské komisi podobu pilotního projektu v menším měřítku, a to již na jaře letošního roku. Pilotní projekt s názvem „Naučte se pohybovat – pohyb je učit se“ je připojen k „e-twinningové“ iniciativě, která je již financována v rámci programu Erasmus+.

„Oproti původní megalomanské až populistické myšlence volného cestování pro všechny osmnáctileté Evropany, která narážela na řadu praktických problémů a nedostatků, se nový návrh sice zužuje na mnohem menší skupinu mladých, nicméně lépe odpovídá paletě již funkčních nástrojů EU na podporu mobility a poznávání evropského kontextu a vhodně jí doplňuje. Dle nového návrhu budou mít mladí lidé asistenci i při zajištění ubytování u vrstevníků, které již znají z e-twinningových projektů. Předpokládá se také zapojení a pomoc organizací dětí a mládeže, takže se již nejedná jen o „příspěvek na cestování“ pro kohokoliv, ale motivaci být dále aktivní v projektech s vrstevníky napříč Evropou. Přeshraniční přátelství navíc nenásilně pomáhají poznávat svět z jiné perspektivy,“ komentuje nový návrh Jan Husák z Analytického centra České rady dětí a mládeže.

Hlavní myšlenkou projektu je dát mladým lidem možnost cestovat po Evropě, poznat jiné země a lidi, a tím zmenšovat prostor pro jejich případné předsudky.

Rozpočet ve výši 2,5 milionů euro umožní cestovat po Evropě pěti až sedm tisícům mladých lidí ve věku 16–19 let s příjemnou dotací 350–530 euro. Pro její získání budou muset předložit svůj cestovatelský plán, který bude zahrnovat i návštěvu mládežnické organizace v jiné zemi. Každý členský stát bude disponovat „odměnou“ pro minimálně 60 mladých lidí.

Evropské fórum mládeže, jehož je ČRDM členem, je též mnohem spokojenější s novým návrhem, protože věří, že současná podoba může pomoci vyšší mobilitě mládeže, jejich účinnějšímu začleňování a intenzivnějšímu vzdělávacímu efektu.

Jsme velmi rádi, že zmizel jeden z nejvíce kritizovaných aspektů původního návrhu, což byla absence pokrytí ostatních nákladů spojených s cestováním. Původní verze, počítající s příspěvkem pouze na jízdenku, nesla riziko, že by si využití této iniciativy mohlo dovolit jen malé množství mladých lidí,“ říká Zuzana Vaněčková, členka představenstva Evropského fóra mládeže.

„Dále věříme, že takto nastavený systém může lépe naplnit již zmíněný cíl. Kromě mezikulturního učení vidím osobně velkou přidanou hodnotu v naučení se plánovat a zařizovat věci spojené s cestováním, podpoře aktivního občanství a seznámení se s mládežnickými organizacemi po celé Evropě,“ dodává Zuzana Vaněčková.


Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Napsal: Marek Krajči