Tiskové zprávy

Evropská komise spustila nový projekt: Youthwiki

Představení Youthwiki (foto Jan Husák)

(PRAHA 12. 12. 2017) – Úterý 12. 12. 2017 je dnem, kdy po několikaleté práci Evropská komise veřejně spouští nový projekt „Youthwiki“.

Jak je v jednotlivých státech v Evropě podporované dobrovolnictví mládeže nebo jejich účast na veřejném životě?
Kolik a jak se investuje do práce s mládeží?
Co vlastně státy pro mladé lidi dělají a jak?
Navštivte novou „Youthwiki“ a udělejte si obrázek sami!

Youthwiki je on-line encyklopedií národních politik mládeže. Platforma je masivní databází národních struktur, politik a aktivit na podporu mladých lidí ze strany státu a veřejných aktérů (nevládním organizacím dětí a mládeže se tak věnuje jen v dílčích otázkách). Pokrývá osm hlavních oblastí evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010–2018 – vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost a podnikavost, zdraví a blahobyt, účast na společenském a politickém dění, dobrovolnické aktivity, sociální začleňování, mládež a svět, kreativita a kultura – tak, jak jsou koordinovány v rámci Evropské strategie mládeže na toto období.

V České republice zodpovídá za obsah Analytická sekce České rady dětí a mládeže, a to dle instrukcí a pokynů Evropské komise. Příspěvek ČRDM do Youthwiki v tuto chvíli čítá takřka tři čtvrtě milionu písmenek, takřka 115 000 slov a čerpal z více než 50 stránek seřazených veřejných oficiálních zdrojů – politických strategií, dokumentů, dotačních programů, výročních zpráv, odborné literatury, statistik, webů veřejných institucí. Hlavním autorem je Mgr. Jan Husák a na dílčích částech se podílelo dalších pět spolupracovníků ČRDM. Podobně se postupovalo i v ostatních evropských státech.

Youthwiki je živou encyklopedií, která bude pravidelně aktualizována a dále rozšiřována dle potřeb EU a členských států.

„Youthwiki nám poskytuje veřejný odraz toho, co jednotlivé členské státy EU pro mladé lidi dělají a jak naplňují to, na čem se v oblasti podpory mládeže domluvily od roku 2010. V celkové perspektivě se jedná o jedinečný a asi i nejobsáhlejší zdroj informací o politice mládeže, a to dokonce v evropsky porovnatelném formátu. Zajímavá ale nemusí být Youthwiki jen pro bruselské úředníky a odborníky, ale i u nás doma – dává nám obraz toho, jak aktivity ČR v oblasti mládeže vidí Evropa, kde se nám daří, kde máme slabiny a co by se mohlo zlepšit. Navíc ukazuje mnoho českých specifik, která tak mohou být lépe pochopena napříč Evropou i dále komplexně uchopena a rozvíjena v ČR,“ komentuje projekt v krátkosti hlavní autor české části Jan Husák.

Cílem Youthwiki je podpořit informované a na faktech postavené rozhodování při tvorbě veřejných politik v Evropě, přejme si tedy, ať Youthwiki svému cíli dostojí a tvůrci politik ji opravdu využívají, tak jak již Evropská komise začala v průběhu roku 2017.

Napsal: ČRDM

Fotogalerie k článku